KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

KIZIK BOYU ŞİİRLERİ

 

 

KIZIK BOYU ŞİİRLERİ

 

 

KIZIKLAR

 

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.

Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.

Yıllardır bu işe baş koymuşuz,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Senelerce bir köşeye atılmışız.

Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.

İçimizden bazıları var ki satılmışız,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Bilmediler bizim kaygılarımızı,

Sömürdüler saf duygularımızı.

Boşa saldılar hep, saygılarımızı,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Ey sömürgeci sen suçlusun !..

Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.

İçimizde, uzantılı, uçlusun,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Üstünüz başınız olsa da yırtık,

Kim kimin üstünü örtük?..

Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.

Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.

Yöremi çözümlemeye kafiyim,

Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

9 Eylül 1997 – Gaziantep

 

  

 

KARA SEVDAM KARATAŞ

Kartaşlılar'a...

Mevlam, al götür beni dağ başına.
Düşür şu yolumu Bağbaşı’na.
Ben sevdalıyım Karataş’ımın,
Yazına, güzüne hem de kışına…

Doğuda Bedirköy, Savcılı, Suboğazı.
Hemen yanında Güngürge, Kozluyazı.
Malum Karataş Kızıkları gibi,
Onlara da yazılmış kara yazı…

Göksüncük’te veli Memik Dede.
Velisiz bizim eller n’ede?
Hele gelin görün o havasını,
Sanki devadır bin derde…

Karacaburç’ta hönüsü var üzüm gibi.
Ben yöremi kollarım gözüm gibi.
Çabalarım sonuç verecek elbet,
Zira; özüm sözüm, sözüm özüm gibi…

Doğuda Tandırcıklar ve Bozkaya.
Batıda Kirlialıcı, Karpuzkaya.
Kuzeyde Ergice yolları taşlı,
Benden selam olsun Kiya’ya…

Mülk, Mezere, Ufacıklı.
Karakesek, Tat, Karabıyıklı.
Kelleş, Kuzkent, Salmanlı’da,
Kimi kara, kimi palabıyıklı…

Tabya, Dülese, Karagöl’ün.
Sülüklü’de Sülüklü Göl’ün.
Gel birlik ol boydaşım,
Ne parçalan ne de bölün…

Höcüklü, Yakuplu, Çukuryurt’u.
Uğraştı Nafi de geri durdu.
Bir kez daha tecrübe eyledi,
“İçindedir bu ağacın kurdu…”


Nafi Çağlar Hacıömerli

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

  

  

Oturak Kızıklar 

Gazi Rumevlekli Hacı Ağa.
Ne zaman uyarız biz bu çağa.
Herkes ağa, ineği kim sağa,
Bu beni de düşürdüler dağa…

Çukurda Üçkilise, Medegöz.
Bu ellerde, hep kapalıdır göz.
Onlar bilmez ki benim derdimi,
Sefil halleri yüreğimde köz…

Bir yanda Kızıkkaracaören.
Yok mu hallerimizi bir gören?
O yüce yaratan değil mi ki,
Garip beni sizlere gönderen? ..

Bir derede Kızıkkarasakal.
Hiç bir kimse olmasın bir çakal.
Daima kurt gibi yaşayalım,
Dinle Boz Uşak, “her vakit kurt kal…”

Oğurca belenleri palamut.
Yalangoz’da kara urumu dut.
Köy, mezra, oba durmaz gezerim,
Gözlerimden saçılır bir umut…

Çaykuyu’ya gelin de oturak.
Kimi yer çıtlık ve de pıtırak.
Ceddimiz bizden medet bekliyor,
Gelin onları rahat yatırak…

Yekinin ağalar atlar binek.
Son durak şu bizim Karadinek.
Birlik-dirlik, tertip-düzen ile
Şu makus talihimizi yenek…


Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

  

 

  

Kiyalı Kızıkları 

Gızzık’ın şarkındadır Kiyalı.
Yarısı düzlük, biraz kayalı.
Akpınar ve Merzimen önünde,
Karadağ’a da sırtı dayalı…

Ballık’tan varılmakta Kastel’e.
Şu yöremiz te gelmiş ne hale.
Bir garip ki, dadanmış bu ele,
O’nun çektiği çile mi çile…

Tandırcık, Bakırca ve Lolacık.
Bizim hallerimiz ne olacak?
Cağşama hele kalk Kara Kızık,
Bu işin sonu eyi olacak…


Nafi Çağlar Hacıömerli

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

  

  

Antep Eli Kızıkları 

Akçaburç’un yanındadır Cıba.
Tarla-merasıyla güzel oba.
Ekin ekilir yolma yolunur,
Her harmanında iri bir yaba…

Hamurkesen’in suyudur Nalım.
Akar da…Arada kurur zalım.
Dört yanını bağ-bostan kaplamış,
Bir tarafında doyulmaz balım…

Çamurlu, Tekirsin ve Dündarlı.,
Bizim Boz Uşak fazla kindarlı.
Gelini, kızı, yaşlı kadını,
Hem utangaçtır hem de çok arlı…

Şu Kızık elleri hep akraba.
Adamları hem hoş hem de kaba.
Bunca asırlar geçmiş aradan,
Niye bulunamamış bir baba…


 

Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

 

 

Cerit Kızıkları 

Sofun sırtında, tam eteğinde.
Kuzeyde, bir dere yatağına.
Çeşit çeşit çiçekten yapılmış,
Balları da çoktur peteğinde…

İskenderli, Şarkaya, Sarılar.
Eyi bal yaparlar boz arılar.
Buğday ekilir, arpa yolunur,
Zahraları da süsler darılar…

Vadide dokuz obadır Cerit.
Eskilerde oynanırmış cirit.
Ey Kızık Ceridi, Ceritoğlu,
Yekin de artık, hökmünü yerit…

Şıhlıcerit ile Yamaçoba.
Bir de Bayatlı ve Acaroba.
Eski ve yeni, iki Şarkaya,
Cerit Arası’nda dokuz oba.

Yol üstünde, Cerityeniyapan.
Burada olmaz yolundan sapan.
Misafir ağırlar, şükrederler,
Budur onlar sevimli yapan…

Bayırlar al al elma sunar.
Her dere, her tepede bir pınar.
Buz gibi serin şifalı sular,
Her su başında bir dut,bir çınar…

Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

 

 

URUMEVLEKLİ HACI AĞA *

Aslını sorarsan, Turan’ın Oğuz soyu.
Kök Oğuz’un “güçlü, kuvvetli” Kızık boyu…
O da içmişti Altaylar’dan erlik suyu.
Türk bu ; bir huylunun hiç değişir mi huyu…

Hedef, düşmanın doğu yanını vurmaktı.
Kuşatmayı, dışarıdan vurup yarmaktı.
Bir yandan gavurun cesaretini kırmak,
Mahsur kalan halka da yardıma varmaktı…

Saldırdı Hacı Ağa,düşmana kavuştu.
Gavurun kimi sıvıştı, kimi savuştu.
Yetmezdi…“Yettim” dedi bir ses gerilerden,
Seslenen er ; Nizipli Hanifi Çavuştu…

Hanifi Çavuş dediğin, bir er kişiydi…
Urumevlekli’ye destek o’nun işiydi…
Onca yolu çıkıp gelmişti, cihat için,
Çetesiyle birlikte yirmi bir kişiydi…

Akını bıraktı çete, gece gizlendi…
Düşmanın hareketleri bir bir izlendi…
Seher vakti ; Allah-u Ekber sesleriyle…
Cünüt Dağı’nın dört bir yanı temizlendi…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
2 Kasım 2008 Pazar 15:15
Kocasinan/Bahçelievler/İstanbul* Urumevlekli Hacı Ağa ; Antep çete reislerinden..

 

 

BOLU KIZIKLARI


Bolu Kızıkları’na ithaf olunur...


Benden selam olsun Güzel Bolu’ma.
Hep dağılmış boylar, Anadolu’ma.
Bolu Kızıkları’nı tanırım da,
Ben devam etmem mi kutlu yoluma…

Konmuşlar, Aladağ’ın bir yanına,
Şahit oldum, Kızıklı’mın şanına.
Benim boydaşlarım, eyi yamandır,
Dokunamazlar, onların canına…

Ne geniş ve otlu yaylaları var.
Yeşil mi yeşil, çamlı dağları var.
Bir gelin görün ki, törelerini,
Sıkı,güzel mi güzel bağları var…

O Kızık Gençliği, sıcak mı sıcak.
Ovada, yaylada hepsi bir kucak.
Artık karar verdim, Anadolu’mu,
Dolaşmalıyım köy köy, bucak bucak…

Öyle gençliği var ki, hayran oldum.
Sevincimden, çok mutlulukla doldum.
Yıllardır aradığım gençlikti bu,
Böyle gençliği daha yeni buldum…

Bir yanda, içli kilimler dokunur.
Bir yanda içli mevlitler okunur.
Öyle manzara ki, görmeye değer.
Nakış nakış benliğime dokunur…

Geleneğimizin “Taş Bayramları”
Kesilir, sıra sıra kurbanları.
Tam bir temaşa ki, almış yürümüş.
İşte benim, o garip hayranları…

Bir yanda, dikeli kavrulmuş etler.
Taze tere yağlar, kenarda bekler.
Biri, işini gücünü bırakmış.
Hakla, etleri bulgura eşitler…

Ta! Bir haftadır açılmış ekmekler.
Üç bin yıllık görenek, gelenekler.
Ortalıkta bir neşe, bin bir telaş.
Dertleri bitirmiş bu görenekler…

Hazır pilavlar tepsilerde durur.
Kaşık çalınmaz ise, hemen kurur.
Erkekler, sonra kadınlar, meydana,
Girer herkes, öbek öbek oturur…

Bu bayram ki; ne
güzel bir temaşa.
Yaşlı, genci işine, koşa koşa.
Ben dertli, ben garip der ki onlara,
“Bolu’lu Kızık boydaşım çok yaşa”

Orda, ilk tanıdım ben o İlhan’ı.
Beni çok çekti, candan sıcak kanı.
Siz de çok seversiniz, tanıyınca,
Görünce, Kurbeyoğlu Kızıkhan’ı…

Bir başkanları var Hitit Mustafa.
Kimse tutmuyor, o başkana kafa.
Uygarca, birlik-dirlik, tertip, düzen.
Kültürünü, bu ne gözel müdafaa.

Daha neyi, sayayım ki, ben neyi.
Bolulu Kızıklar, eyi mi eyi.
Size, “bu boy bilge, güçlüdür” dedi.
Bir aşık, Nafi Çağlar Kızıkbeyi…
Nafi Çağlar Hacıömerli
"Batur Nafiz Tançağlar"
3 Temmuz 2002-

Şehitkamil/Gaziantep

 

 

 

MAHMATLI

Gemrik Beleni’nde bir Mihmatlu.
Tam cenup yamacında Bozatlu.
Karayusflu’nun da konduğu,
Kimi yer ürün, kimi yer otlu…

Hacıömer oğlu Büyük Hacı.
Çökmüşüz, hallerimiz çok acı.
Ben çiğnenirken elller baş tacı,
Bu haller içimde derin sancı…

Zavrak’la komşudur Gedikkuyu,
Çok ta soğuk ve tatlıdır suyu,
Adamları, ağırbaşlı, sakin,
Onların ne yumuşaktır huyu…

Koçlu’dan doğar o Sarıbasak.
O’nun yırağa gitmesi yasak.
Sahre zamanıdır hey ağalar,
Getirin koçu cevize asak…

 

Nafi Çağlar Hacıömerli

28 Eylül 2000-Karayusuflu köyü

Şehitkamil / Gaziantep

 

 

 

KIZIKLAR  /  Kurultay Marşı

 

 Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.

Derdimiz anlamayana yazıklar olsun.

Yıllardır olmuş, bu davaya biz baş koymuşuz,

Sevdamız anlamayana yazıklar olsun…


Ey sömürgeci kafa, sen ki suçlusun !..

Biliyorum aynı zamanda, sen ki güçlüsün.

İçimizde, uzantılı, hem de uçlusun,

Sevdamız anlamayana yazıklar olsun…Boydaş ! Üstünüz başınız olsa da yırtık,

Bir düşün hele ! Kim kimin üstünü örtük?..

Soyumuz “bilge, güçlü” dür silkinin artık,

Sevdamız anlamayana yazıklar olsun…

 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ
"Batur Nafiz Tançağlar"

9 Eylül 1997 – Gaziantep

 

 

 

Y-Ö-R-Ü-K

Y-orulmadan yürüdü asırlar boyu,
Ö-tüken'den çıktı güzel Yörük soyu,
R-umelinden Kafkaslara dikmiş toyu,
Ü-stün Türk soyunun evladıyız,
K-ayı'dan Kınık'a biz hep biriz.

Onur "Yalnız Kartal" Hitit

 23 Temmuz 2011 Cumartesi 10:00

 

Y-Ö-R-Ü-K

Y-örük derler soyumuza, biz yürürüz
Ö-lüm bile durduramaz, övünürüz,
R-üzgar gibi at koşarız, her yandayız,
Ü-ç kıtada nam salmışız, bir korkmayız,
K-orku nedir bilmez askerleriz.

Onur "Yalnız Kartal" Hitit

23 Temmuz 2011 Cumartesi  10:00

 

 

ONUR HİTİT

 Dolaş Bel-Gur Eli'ni baştan başa...

Seni bekler, Plevne, Osman Paşa...

Her gittiğin yerde aynısın sen,

Ruhunla bedeninle çok yaşa ...

 

BATUR NAFİZ TANÇAĞLAR

24 Temmuz 2011 Pazar 11:10

 

 

 

KIZIK'IM

Kızık Köyü Oğuzların bir kolu
Amel-i İslamdır Kızık'ın yolu
Çamlıbel'in eteğinde kurulu
Selçuk'un, Osman'ın soyu Kızık'ım
...
Arkası tepedir,ormanı çalı
Çalının içinde bulunmaz yolu
Dağların ötesi Sivas'ın eli
Tokat'ın en güzel köyü Kızık'ım.

Baharın ortalık yemyeşil olur
Koyunlar,inekler çimeni solur
Buraya bir gelen gitmeyip kalır
Gurbette olanın vayı Kızık'ım.

Köyümün içinde var iki cami
İnsanı sevecen,bilgili,hami
Ne kadar güzelce söylemiş Rumi
Kendimce olmamın payı Kızık'ım.

Yayla ki köyümün yazlık otağı
Etrafında üç beş davar yatağı
Güzeldir helvası, katmeri,yağı
Gömbemin hamuru,çiği Kızık'ım.

HARUN SOYUER

 

 

24 BOYU OĞUZ DESTANI

 ………………………..

……………………….

 Avşarım çevik düşman avlarım
Bozkırda dağda sürü yaylarım
Omzumdan düşmez sadak oy yayım
Av etli olur düğün toylarım

Kızık’ım ağır şaşmaz emirler
Uyarız emre düşmez ömürler
Savaşa hazır keskin kılıca
Vermezsen suyu pişmez demirler

Beydillim kutsal sözüm değerli
Bindiğim atım gümüş eğerli
Özü öz yapan özler kaybolmaz
Her zaman yurda olduk duyarlı

Kargınım pişer çokça aşımız
Doyurur açı cömert başımız
Dostlara karşı gelen düşmana
Sapandan çıkar değer taşımız

 ………………………..

………………………

 İrfan ÇELİK

03/07/2011

 

 

24 Nisan 2010 13:19

Kızık

Nasıl methedeyim Kızık seni
Bürünmüşsün yeşile cennet misali
Sandıklı Ovası sana çevirmiş yönü
Kokar burcu burcu Kekiğin Kızık

Herbir yanın dağlar ile çevrili
Kökeli tam bağrında kıvrılı
Taşpınar Yaylasında kuşlar yavrulu
Eser küfül küfül yelin Kızık

Bahar gelir türlü çiçek bezenin
Güz gelince dökülür hep gazelin
Tek Şam olur hep senin güzelin
Kokar burcu burcu Kekiğin Kızık

Gurbette Kızık burnumda tüter
Cennettir bana bozkırın Kızık

 

 

 

 

8

Metin

16 Nisan 2010 17:31

Selamün aleyküm...Dostlar nerdesiniz
Kızıklı hemşerilerim çıkmıyor sesiniz
Dilerim iyisinizdir, inşallah afiyettesinizdir
Haydi gelin biraz coşalım Kardaşım...

Maşallah çocuklar bize bir site kurdular
Acı tatlı Memleketten haber duyurdular
Acımıza üzülüp, Sevincimize onur duydular
Haydi gelin biraz da kaynaşalım Kardaşım...

Konuşalım muabbet edelim kahve bahane
Dostluk ve kardeşlik ne kadar güzel şahane
Bir selamlaşalım gönül alıp verelim daha ne
Haydi gelin biraz da oynaşalım Kardaşım...

Tazıya tut tavşana kaç yaptı hayat bizi
Dağıttı dünyaya çil yavrusu gibi hepimizi
Bağıra bağıra söyliyelim özlemle sevgimizi
Haydi gelin biraz da yaşayalım Kardaşım...

Sen bana ben sana sevgiyle selam verelim
Olsun isterse kuru bir soğanı bükmeliye dürelim
Kendi bağımızda bostanımızda güller derelim
Haydi gelin biraz da HELAL leşelim Kardaşım...

Bütün gurbetteki hemşerilerime şiir tadında bir
Sevgi dolu seslenişimdir.
Herkesi Saygı ve sevgiyle selamlıyorum...
Metin ......

 

 

·                                 Cihan Kızık Köyü

Arguvanın on kilometre kuzeyinde
Görmeye değer şu Kızık köyü
Düz yeşil ovası dağ eteğinde
Görmeye değer şu Kızık köyü.

Köyümüz 1200 tarihinde kurulmuştur
Düz ovasına yeşil dağına herkes vurulmuştur
Vatanına dört elle sarılmıştır
Vatan için can vermeye hazırdır şu Kızık köyü.

Ayrım yapmaz alevi sünni
Parkı ve kutsal balığıyla ünlü
Adamları misafirperverdir belli
Herkese kapıları açar şu Kızık köyü.

Ovada meyve ağacı dağlarda meşe
Yeşillliği görene geliyor neşe
Kimi memur olmuş kimi girmiş işe
Yaşlılara mekan oldu şu Kızık köyü.

OrtaAsyadan gelir soyumuz
Sondaj ile yeraltından cıkar suyumuz
Nüfüsta cok köyde azdır sayımız
Gurbet eli mekan tuttu şu Kızık köyü.

Aşık Cafer doğru söyler sözünü
Anlatırsın şu Kızığın özünü
Unutmayalım köy konağını ve Atatürk büstünü
İlim ve bilime açıktır şu Kızık köyü..

 

 

 

ANTEP ELİ KIZIĞI

 

 Gitme buralardan, yat yat yat…

Tutma Akçaburç’u at at at…

Fazla değer verme Cıba’ya,

Pek kıymeti yoktur, sat sat sat…

 

 

Nalım’dan akıyor sel sel sel…

Durma Tekirsin’e gel gel del…

Hamurkesen’de bir gelin var,

Duvağını süsler tel tel tel…

 

Nafi Çağlar MAHMATLI

 

 

DERLEME *

 Bağdın pireli olur, yatma ha yatma,

Ufacıklı aşiret olur, terketme,

Kızık " samar? olur " hiç itibar etme,

Antep Eli puşt olur, gitme ha gitme...

 

Derleme ; Nafi Çağlar MAHMATLI

 

* Derleme ; Pazarcık'tan (Bağdın köyünden )  Antep'e yolculuk

        yapacak olan bir insana yapılan nasihat... 

Pazarcık ; Kahramanmaraş'a bağlı olup, Gaziantep'in

55 km. kuzeyinde yer alan bir ilçedir.

Bağdın ; Kahramanmaraş Pazarcık'a bağlı ve 8 km.doğusunda yer alan

bir köyün adı. Yeni adı ; Ulubahçe'dir.

Ufacıklı ; Kahramanmaraş Pazarcık'a bağlı ve yaklaşık 10 km. güney-

doğusunda yer alan büyük bir köyün adıdır.

Kızık ; Ufacıklı'dan sonra güneye/Antep'e giderken Kızık Boyu'na

bağlı dört köyün ( Cıba, Akçaburç, Kızıkhamırkesen, Tekirsin)

köylerinin ortak adı. Şahsımın adlandırmasıyla, Kızık Havzası.

Antep Eli ; Kızık'tan güneye/Antep'e doğru giderken, Kızık Havzası ile

Antep arasında kalan ve Dülük Dağı'nı, batı-kuzey ve doğuya doğru

çevreleyen köylerin ( Sam, Sam Mezeresi, Güceği, Karahüyük, Dülük )

ortak adıdır.

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret235835
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ