KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

KIZIKLAR / Türkiye


KIZIKLAR
/ Türkiye


Nafi Çağlar Kızıkbeyi


Türkiye'de Kızık köyleri için ;

Kaynak Kitaplar
;

Faruk SÜMER'in "OĞUZLAR" kitabı.

Necdet SEVİNÇ'in "GAZİANTEP'TE TÜRK BOYLARI" kitabı.

Nafi Çağlar HACIÖMERLİ'nin "KIZIK BOYU 1" kitabı.

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ
NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ
NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ


Hacılu:Köy adını Osmanlı arşiv kayıtlarında geçen ?Hacılu, Hacılı, Hacılulu, Hacılılı? Yörük Türkmen cemaatinden alıyor Halaçoğlu?nun tespitlerine göre bu cemaat; birçok Türkmen taifelerinde yer almakta hatta Bayındır, Avşar, Varsak, Yüreğir, Bayad, Kınık, Kayı, Kızık, Eymür, Dodurga boyları arasındadır

 İdrislü: Osmanlı arşiv kayıtlarında ?İdris, İdrislü, İdrislü yörüğü? diye geçen Yörük taifesinden adını alır. Maraş yörükleri taifesi olarak Eymür ve Avşar boyuna, Ulu Yörük taifesi olarak Salur boyuna, Dulkadirli Türkmenleri olarak Eymür boyuna tabidir.

 

Kadılu: Bu yerleşim yeri, adını ?Kadı, Kadılar, Kadılu? diye geçen yörükan taifesinden alır. Ağcalu kabilesi, Haleb Türkmenleri taifesi olarak Bayad boyuna, Maraş Yörükleri taifesi olarak Avşar ve Kınık boyuna, Millî taifesi olarak Avşar boyuna tabi bir cemaattir.

Kafalaz: Maraş yörükleri arasında bulunan bir Türkmen cemaatidir.

 

Cemaat-i Karacalu: Köy, buraya yerleşen ?Cemaat-i Karacalu? Türkmen cemaatinden adını alır. Osmanlı arşiv kayıtlarında bu cemaat ?Karaca, Karacalu, Karacalar? diye geçer. Bu cemaat, Dulkadir oymakları arasında yer alır. Dulkadir oymaklarına mensup teşekküller, Bozok bölgesine yerleşmişler ve ayrıca Sivas?ın güneyinde Yeni-İl?i meydana getirmişlerdir. Daha 16.yüzyıl başlarında bu ele mensup oymakların Ankara bölgesine kadar yerleşmiş oldukları görülüyor. Kayseri ve Kırşehir bölgeleri de bu elin yerleşme sahaları arasındaydı. Tespitlere göre bu Türkmen cemaati, Türkiye?nin birçok yerine yayılım göstermektedir. Bayındır, Yıva, Varsak, Eymür, Beğdili, Salur, Karkın, Kayı, Kınık, Avşar, Kızık boyları arasında birçok taife arasında yer alır.

 

Cemaat-i Karantu: Köy, adını buraya yerleşen ?Cemaat-i Karantu? Türkmen cemaatinden alır. Köyün en önemli özelliği 16.yy?ın 3.çeyreğinde Canik sancakbeyinin oturduğu köydür. Mühimme kayıtları ise bu durumun bölgenin asayişi ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor.

 

Cemaat-i Karayusuf: Köy, arşiv belgelerinde ?Karayûsuf, Karayûsuflu, Karayûsufoğlu? tabiriyle geçen Yörük Türkmen cemaatinden adını alır. Bu Türkmen cemaati, Bayad ve Yüreğir Oğuz boyları arasında yer alır.
BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ

Reşidültin'e göre Oğuz boylarının Boz-Oklar bölümünün Yıldız Han Oğulları kesiminde yer alan Türkmen boyu. Bursa'nın doğusunda Uludağ'ın kuzey etekleri boyunca sıralanan Değirmenlikızık, Fidyekızık (Fethiyekızık), Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Bayındırkızık (günümüzde yok) ve Derekızık köylerinin bu boyun oymaklarınca kurulduğu kabul edilmektedir.
Boyaın adı Reşidüttin. Ebü'l-Gazi Bahadır Han ve Yazıcıoğlu dışında tarihsel kaynaklarda yer almamakla birlikte, tahrir (yazım) defterlerinde ve arşiv belgelerinde Kızıklar'a ait pek çok yer adına rastlanmaktadır (Prof. Dr. Faruk Sümer, bu sayıyı 28 olarak belirtmekte). XVI. yüzyılda Halep Türkmenleri arasında bir Ivızık oymağı bulunmakta idi. XVII. yüzyılda bu oymağın büyük bölümü Gaziantep dolaylarında yerleşerek "OturakKızık'' adını aldı. Yerleşik düzene geçmeyenler ise "Göçer-Kızıklar" adıyla anıldılar.
Kaşgarlı Mahmut da Kızık'ı tamamlayan "bügü" sözcüğünün "bilgi ve hikmet sahibi kimse" anlamına geldiğini belirtir. Bu boy adının "Kıs/Kız" kökünden geldiği sanılmaktadır. Uygur ve Karahanlı lehçelerinde, töreye saygılı, disiplinli, ciddi halk için "kısıklı" terimi kullanılırdı. Kutadgu Biligde yer alan aşağıdaki beyit bu konuda bii" fikir verebilir:
İiig bolsa isiz. ajunug buzar. Kısıglısı bolmasa. yoldm azar (Eğer han kötü olsa acunu bozar, Ciddi olmasa [halk] yolundan azar)
Devlet işlerinde ciddi konular hakkında da "kısık/kızık" denilirdi. Tüm bu kayıtlar Reşidüddin, Ebu'l Gazi Bahadır Han gibi kaynakların sağlam bir dayanağı olduğunu göstermektedir.
Avcılığın önemli bir yer tuttuğu Orta Asya göçebe geleneğinde boyların sembolü olarak kabul edilen kuşlar vardı. Kızık boyunun ongunu "sarıca kuşu" idi. Bu kuş bir av kartalı olabilir. Kırgız lehçesinde de geçer. Osmanlıcada "Sarı doğan" adlı bir av kuşunun geçtiği biliniyor. Genelde bu türdeki yırtıcı kuşlar için şahin tanımı yapılır. Bu şahinlerin kızılla sarı karışımı bir cinsi bulunmaktadır.
Bursa dolaylarındaki Kızık oymakları ve yerleşmeleri üzerine yeterli bir araştırma yapılmış değildir. Geleneksel olarak benimsenen, bu oymakların Bursa fethi sürecinde geldikleridir. Atadan toruna, babadan oğula aktarılanlara göre, Osman Gazi "Bursa'ya bu kısıklar/kr/.ıklar üzerinden indim" dermiş. Bu anlatım, Bursa Ovası'nın o çağlarda bataklık olması göz önünde bulundurulduğunda, köylerin adlarının Bursa yöresi Türkmen ağzında "geçit, derbent" anlamım karşılayan "kısık"tan gelmiş olabileceğini de düşündürmektedir.

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret235835
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ