KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

KIZIK KÖYLERİ Gaziantep Şehitkamil-Araban-Yavuzeli

 

Gaziantep'te

KIZIK KÖYLERİ

 

Kaynak Kitaplar ;

Faruk SÜMER'in "OĞUZLAR" kitabı.

Necdet SEVİNÇ'in "GAZİANTEP'TE TÜRK BOYLARI" kitabı.

Nafi Çağlar HACIÖMERLİ'nin "KIZIK BOYU 1" kitabı.

 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ'nin

Gaziantep köylerini bölgelendirmesi ;

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.418 )


N.Ç.K.


Oturak Kızıklar

Göçer Kızıklar

Antep Eli Kızıkları / Yukarı Kızıklar

Kiyalı Kızıkları / Aşağı Kızıklar

 

 

OTURAK KIZIK KÖYLERİ

(Oğuzlar, SÜMER, Faruk s. .. )

Oğurca

Çaykuyu

Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli)

Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük)

Karacaveran (Kızıkkaracaören)

Üçkilise (Yayıktaş)

Urumevlek (Taşlıca)

Damlaluca ( Damlacık)

Mihmadlu (Mahmatlı)

Bozadlu (Bozatlı)

 

Bu köylerden Damlacık Şahinbey'e,

Bozatlı Yavuzeli'ne, Mahmatlı'nın

Gemrik köyü Yavuzeli'ne ve Mahmatlı'nın Karayusuflu ve 

Koçlu köyleri ile diğer köylerin tamamı, yani

Oğurca, Çaykuyu,

Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli),

Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük),

Karacaveran (Kızıkkaracaören),

Üçkilise (Yayıktaş) ve Urumevlek (Taşlıca)

köyleri de Şehitkamil'e bağlıdır.

 

 Mihmadlu/Mahmatlı/Budunlu Oymağı

zamanla
büyümüş ve köy sayısı üçe çıkmıştır.

Bu köyler ;

Karayusuflu, Koçlu ve Gemrik'tir.

Karayusuflu'ya bağlı Zavrak (Ilıca) obasında

Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı

aileler, Koçlu'ya bağlı Gedikkuyu mezrasında ;

Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı

aileler ile Çatallı oymağına bağlı aileler oturmaktadırlar.

 

Gemrik (Ilıcak) köyüne bağlı Çatallar (Yukarı Tandırcık)

mezrasında ise; Karakeçili veya Çatallı Oymağına bağlı

olduğunu söyleyenler olsa da, kökenlerinden henüz 

 emin olamadığımız aileler oturmaktadırlar.

Bu mezra öteden beri Mahmatlı'nın merkez köyü

olan Karayusuflu köyüne bağlı olmuştur.

Mahmatlı Oymağı ile de içi içe olacak şekilde bir

akrabalıkları mevcuttur. Bu akrabalık,

kökenden mi yoksa fiziksel yakınlıktan mı veya

aynı muhtarlığa bağlı oldukların mı kaynaklanmaktadır,

tam olarak bilemiyoruz.

Ayrıca,bu güne kadar, ne Karakeçililer ile ne de

-yakın sayılmalarına rağmen- Çatallı Oymağı ile

bir bağlantılarına rastlayamadık...

Batı Karadağ üzerinde yer alan Gemrik köyü ve

Yukarı Tandırcık Mezrası;

Oturak Kızıklar bölgesinin en kuzey ucunda yer alan

köy ve mezradır.

Daha doğrusu Oturak Kızıkların kuzeyini

Mahmatlı Bölgesi oluşturmaktadır.

En güney uç bölümünü ise Gazaiantep'in 5 km. doğusunda 

yer alan, Şehitkamil'e bağlı olan, ancak artık mahalleye 

dönüştürülen Urumevlek (Taşlıca) oluşturmaktadır.

 Yavuzeli ilçesinin Bakırca köyüne bağlı olan

Aşağı Tandırcık mezrasında oturan,

Derviş Aliler Obası'nın kökeni Gemrik köyüdür.

Hem Mahmatlı'nın merkez köyü olan Karayusuflu, hem de

Yukarı Yandırcık ile iç içe akrabadır. Bu nedenle bu

mezrayı Mahmatlı sınırları içinde göstermenin daha uygun

oalacağını düşündüm. Ayrıca bu mezra ile bağlı olduğu

Bakırca köyü ile aralarında, kökende bir kan bağı veya

akrabalık

söz konusu değildir. Son iki kuşaktır bazı evlilikler

olmuşsa da hepsi bundan ibarettir.

 Böylece Mahmatlı Oymağı'ına idari olarak bağlı köy ve

mezraları şöyle sıralayabiliriz.

Karayusuflu, Koçlu, Gemrik,

Gedikkuyu, Zavrak, Yukarı Tandırcık.

İdari olarak olmasa da, akraba olarak

Aşağı Tandırcık'ı da sayabiliriz.

 

 

GÖÇER KIZIK KÖYLERİ

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.421 )

Bu köylerin yerleşimi belki de Gaziantep'te

en eski Kızık köyleri olmasına rağmen hiç bir

kitapta geçmemektedir.Bu iki köyün merkezi Muratlıdır.

Biz bu köyün en eski ve en yeni adlarını birleştirerek,

"Kızıkmuratlı" diye söz ettik kitabımızda.

Bu köy adları ilk kez biz eserimiz olan

"Kızık Bou 1" adlı kitabımızda yer almıştır.

Bu köyler ;

 Kızık (Bediren, Muratlı)

Kızık ( Gelinbuğday)

 Bu köylerin ikisi de Araban'a bağlıdır.

 

ANTEP ELİ KIZIKLARI / YUKARI KIZIKLAR

(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet, s. ...)

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar, s.420 )

Bu ad veya bölgelendirme tarafımdan yapılmıştır.

Ancak benden önce Necdet SEVİNÇ

Gaziantep'te Türk Boyları kitabında

buradaki köy adlarına yer vermiştir.

Bu köyler, böylece ilk kez bir tarihi kitapta yer

almıştır. Ben de hem bu köyleri daha önceden

tesbit etmiştim ve  (N.Sevinç'in kitabını henüz

temin edip inceleyememiştim.) böylece teyit etmiş oldum

ve yukarıdaki bölge adıya kitabıma yazdım.

Bu köyler ,

Cıba (Akçagöze)

Akçaburç

Kızıkhamurkesen (Hamurkesen)

Tekirsin 

Bu köylerin tamamı Şehitkamil'e bağlıdır.

 

Necdet SEVİNÇ , Faruk SÜMER'in Oğuzlar

kitabında adı geçen ve Oturak Kızık köyleri olan

10 köyüne ek olarak, 4 köyle birlikte kendi

 kitabında Koçlu köyüne de

yer vermişse de, bu köyün Mahmatlı köyü

olduğu tarafımdan tesbit edilmiştir.

Bu nedenle Koçlu'nun Yukarı Kızıklar değil de

Mihmadlu/Mahmatlı köyleri arasında

göstermenin daha doğru olduğunu düşünmekteyim.

 Koçlu köyü de Şehitkamil'e bağlıdır.

 

KİYALI KIZIKLARI / AŞAĞI KIZIKLAR

(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet s. ...)

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.420 )

 

İlk kez Necdet SEVİNÇ'in kitabında

bölge olarak ve sadece Kızıklar'ın yaşadığı 

ibaresi yer almıştır.Fakat ne köy ne de yer adı   

adı geçmemektedir.

Bu köylerin adlarına ilk kez "Kızık Boyu 1" kitabında

yer verilmiştir. Bu köyler ;

Bakırca

Kastel (Değirmitaş)

Lolacık(Sarıbuğday)

Ballık

 Bu köylerin tamamı Yavuzeli'ne bağlıdır.

 

  Bu durumda sonuç olarak

Gaziantep'te ;

Oturak Kızıklar'da 10,

Göçer Kızıklar'da 2,

Yukarı Kızıklar'da 4,

Aşağı Kızıklar'da 4 

olmak üzere toplam 20 köy bulunmaktadır.

Bu köylerin bağlı olduğu ilçelere göre

dağılımı ise şöyledir.

Şehitkamil ; 12

Yavuzeli ; 5

Araban ; 2

Şahinbey ; 1

 

 Bu köyler dışında Kızıklar'ın yakın bölgesinde

yer alan ve Kızıklar'ın kısmen yaşadığı köyler

vardır.Bu köyler ;

Tarafımdan Cerit Kızıklar diye ifade edilen

bölgede yer alan Yamaçoba (Şehitkamil) köyü.

Göçer Kızıklar'a komşu olan Sarıl (Pazarcık),

Yukarı Mülk (Pazarcık), Aşağı Mülk (Pazarcık ), 

Dağdancık (Araban) ve Karacaören(Araban) köyleri.

Yukarı Kızıklar'a komşu olan Karacaburç (Şehitkamil ),

Cıbekir /Bağbaşı (Şehitkamil ) köyleri.

Oturak Kızıklar Bölgesi'nde yer alan

Mihmadlu/Mahmatlı'ya komşu olan

Dülese / Seymenli  ( Şehitkamil ), Haft Karakuyu (Yavuzeli ),

köyleri.Ayrıca Haft Karakuyu mezrası Yakuplu. 

Yine Oturak Kızıklar'ın içinde yer alan Güngürge,  

Medegöz (Altınova) ve Dündarlı köyleri.

 Ayrıca Gaziantep ve Pazarcık sınırları içinde kalan

ve Kızık olduklarına dair kesin delil bulamasak ta,

zayıf veya güçlü, az veya çok

Kızıklar ile bağlantılarının olduklarına inandığım bazı köyler

vardır. Bu köyler şunlardır.

Eski ve yeni Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun

soluna/batısına düşen ve Şehitkamil ilçesinin

kuzeybatı uç köyleri olan

Kirlialıcı / Serintepe, Telhüyük/Karpuzkaya,

Şehitkamil'in kuzeyinde bulunan Sülüklü, Karakesek,

Pazarcık'ın güneybatısında kalan Ağcakoyunlu,

Pazarcık'ın güneyinde yer alan Tabya/Yiğitler, Sultanlar/Tat,

Pazarcık'ın güneydoğusunda yer alan Karagöl, Ergice,

Pazarcık'ın doğusunda bulunan Aşağı Mülk ve Yukarı Mülk

köyleri, Araban'ın batsındaki Ardıl köyü,

Yavuzeli'nin güneybatsındaki Acemhüyük ve

Süleymanobası köyleri.

 Şahinbey'in batı uçunda yer alan Gemrik, Oğurca,

Karacaören köyleri...

 

Gaziantep'teki Kızık  köylerinden "Pekmezci Köyleri"
arasında yer alanlar ise şunlardır ;

Urumevlek (Taşlıca)
Kızıkkaracaveran
Kızıkkaradinek
Kızıkkarasakal
Karacaburç
Medegöz
Yalangoz
Çaykuyu
Üçkilise
Uğurca

(Bu köylerin tamamı Oturak Kızıklar'a aittir.)


Nafi Çağlar Kızıkbeyi

 ...

...

...

Devam edecek...

 Gaziantep Kızıkları  

Gaziantep Kızıkları ;  Kızık Boyu'ndan
olduklarını unutmuşlardı.( Kızıklı soyadını taşıyan aile hariç.)
Hatta Kızık , Kızıkoğlu soyadını taşıyan aileler bile
"Kızık" kelimesinin anlamını ve de "Kızık Boyu"
kavramını bilmiyorlardı. 
Sadece Kızık köyleri değil çok geniş alanda
çevre köylerinde de ne Kızık tarihini ne de kendi tarihlerini
açıklayabilen yoktu.
Nafi ÇAĞLAR ; 1996-1998 yılları arasında iki yıla yakın
bir zamanda, hemen her hafta veya hafta da iki üç kez olmak
üzere, Kızık köyleri, akraba köyleri ve çevreleyen köyler olmak
üzere 100'e yakın köy gezdi. Köy odalarında, köy konaklarında,
köy kahvelerinde veya muhtar evlerinde yapılan düzenli
toplantılarla bölge tarihi anlattı.
Kızık Boyu hakkında bilgi verdi. Kızık olan köylere de
kendilerinin Kızık olduğu bilgisi verdi. Kabul etmek
istemeyenlere doğru ve geçerli deliller sundu.
Bazı köyler çok dirense de sonunda ikna etti.
Özellikle 1997-1998 yıllarında dernekçiliğin ne olduğu da
anlattı ve dernek kurma fikri aşılanmaya çalıştı.

Bu uzun ve zorlu çalışmanın ardından 9 Eylül 1998'de
"Gaziantep Kızıklar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği"
kuruldu.

Kurucular Şunlardı ;

Nafi ÇAĞLAR
Mehmet SARIOĞLU
Mehmet Ali KILIÇOĞLU
Mehmet DEMİRBAŞ
Ahmet ÇİFTÇİ
Ömer KÖNEZ
Ali KIZIKLI
Hacı Murat ŞAHİN
Özgür ÇAĞLAR
..............
...............
..............


9 Eylül 1998 yılından
25 Aralık 2013'e kadar
başkanlık yapanlar ;

Nafi ÇAĞLAR  (Kurucu Başkan)
Hacı Murat ŞAHİN
Nafi ÇAĞLAR
Ramazan SAF
Enver BAĞCIN.Ç.K.

 

Oturak Kızıklar 

Gazi Rumevlekli Hacı Ağa.
Ne zaman uyarız biz bu çağa.
Herkes ağa, ineği kim sağa,
Bu beni de düşürdüler dağa…

Çukurda Üçkilise, Medegöz.
Bu ellerde, hep kapalıdır göz.
Onlar bilmez ki benim derdimi,
Sefil halleri yüreğimde köz…

Bir yanda Kızıkkaracaören.
Yok mu hallerimizi bir gören?
O yüce yaratan değil mi ki,
Garip beni sizlere gönderen? ..

Bir derede Kızıkkarasakal.
Hiç bir kimse olmasın bir çakal.
Daima kurt gibi yaşayalım,
Dinle Boz Uşak, “her vakit kurt kal…”

Oğurca belenleri palamut.
Yalangoz’da kara urumu dut.
Köy, mezra, oba durmaz gezerim,
Gözlerimden saçılır bir umut…

Çaykuyu’ya gelin de oturak.
Kimi yer çıtlık ve de pıtırak.
Ceddimiz bizden medet bekliyor,
Gelin onları rahat yatırak…

Yekinin ağalar atlar binek.
Son durak şu bizim Karadinek.
Birlik-dirlik, tertip-düzen ile
Şu makus talihimizi yenek…


Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

  

 

  

Kiyalı Kızıkları 

Gızzık’ın şarkındadır Kiyalı.
Yarısı düzlük, biraz kayalı.
Akpınar ve Merzimen önünde,
Karadağ’a da sırtı dayalı…

Ballık’tan varılmakta Kastel’e.
Şu yöremiz te gelmiş ne hale.
Bir garip ki, dadanmış bu ele,
O’nun çektiği çile mi çile…

Tandırcık, Bakırca ve Lolacık.
Bizim hallerimiz ne olacak?
Cağşama hele kalk Kara Kızık,
Bu işin sonu eyi olacak…


Nafi Çağlar Hacıömerli

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

  

  

Antep Eli Kızıkları 

Akçaburç’un yanındadır Cıba.
Tarla-merasıyla güzel oba.
Ekin ekilir yolma yolunur,
Her harmanında iri bir yaba…

Hamurkesen’in suyudur Nalım.
Akar da…Arada kurur zalım.
Dört yanını bağ-bostan kaplamış,
Bir tarafında doyulmaz balım…

Çamurlu, Tekirsin ve Dündarlı.,
Bizim Boz Uşak fazla kindarlı.
Gelini, kızı, yaşlı kadını,
Hem utangaçtır hem de çok arlı…

Şu Kızık elleri hep akraba.
Adamları hem hoş hem de kaba.
Bunca asırlar geçmiş aradan,
Niye bulunamamış bir baba…


 

Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

 

 

Cerit Kızıkları 

Sofun sırtında, tam eteğinde.
Kuzeyde, bir dere yatağına.
Çeşit çeşit çiçekten yapılmış,
Balları da çoktur peteğinde…

İskenderli, Şarkaya, Sarılar.
Eyi bal yaparlar boz arılar.
Buğday ekilir, arpa yolunur,
Zahraları da süsler darılar…

Vadide dokuz obadır Cerit.
Eskilerde oynanırmış cirit.
Ey Kızık Ceridi, Ceritoğlu,
Yekin de artık, hökmünü yerit…

Şıhlıcerit ile Yamaçoba.
Bir de Bayatlı ve Acaroba.
Eski ve yeni, iki Şarkaya,
Cerit Arası’nda dokuz oba.

Yol üstünde, Cerityeniyapan.
Burada olmaz yolundan sapan.
Misafir ağırlar, şükrederler,
Budur onlar sevimli yapan…

Bayırlar al al elma sunar.
Her dere, her tepede bir pınar.
Buz gibi serin şifalı sular,
Her su başında bir dut,bir çınar…

Nafi Çağlar Hacıömerli  

28 Eylül 2000 - Gaziantep

 

 

URUMEVLEKLİ HACI AĞA *

Aslını sorarsan, Turan’ın Oğuz soyu.
Kök Oğuz’un “güçlü, kuvvetli” Kızık boyu…
O da içmişti Altaylar’dan erlik suyu.
Türk bu ; bir huylunun hiç değişir mi huyu…

Hedef, düşmanın doğu yanını vurmaktı.
Kuşatmayı, dışarıdan vurup yarmaktı.
Bir yandan gavurun cesaretini kırmak,
Mahsur kalan halka da yardıma varmaktı…

Saldırdı Hacı Ağa,düşmana kavuştu.
Gavurun kimi sıvıştı, kimi savuştu.
Yetmezdi…“Yettim” dedi bir ses gerilerden,
Seslenen er ; Nizipli Hanifi Çavuştu…

Hanifi Çavuş dediğin, bir er kişiydi…
Urumevlekli’ye destek o’nun işiydi…
Onca yolu çıkıp gelmişti, cihat için,
Çetesiyle birlikte yirmi bir kişiydi…

Akını bıraktı çete, gece gizlendi…
Düşmanın hareketleri bir bir izlendi…
Seher vakti ; Allah-u Ekber sesleriyle…
Cünüt Dağı’nın dört bir yanı temizlendi…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
2 Kasım 2008 Pazar 15:15
Kocasinan/Bahçelievler/İstanbul

* Urumevlekli Hacı Ağa ; Antep çete reislerinden..


N.Ç.K.

 GAZİANTEP ; 19 Kasım 2010 'da Şehitkamil Karayusuflu köyünde yapılan KIZIK BOYU 2.KURULTAYI;

 GAZİANTEP ; 19 Kasım 2010 'da Şehitkamil Karayusuflu köyünde yapılan
KIZIK BOYU 2.KURULTAYI ;
Soldan sağa ; Mehmet Demir ATMALI, Abdulbaki GÜNIŞIĞI,
Muharrem KILIÇ, Nafi Çağlar KIZIKBEYİKIZIK-KAZAK BAĞLANTISI

Oğur(Oğuz)han’dan gelen Yıldızhan’ın dört oğlundan; AVŞAR, KARKIN, BEGDİLİ’inden sonra KIZIK Boyu gelmektedir. Zamanında bu kardeşin dördü de Gaziantep bölgesine yerleştirilmişlerdir. Avşarlar pek durmamışlar, geldikleri yerlere geri dönmüşler.

Gaziantep’in Maraş’a giden Yolu ile Yavuzeli İlçe sınırına kadar uzanan bölgeye KIZIK Boyu yerleşmiştir. Yavuzeli sınırından başlayıp Nizip-Kargamış(Barak Ovası) ve Oğuzeli sınırlarına kadar BEGDİLİ Boyu(Rişvanlar Dahil) yerleşmiştir. Yine Yavuzeli İlçesi sınırları içerisinde yeryer ÇEPNİ ve KARKIN Boyları yaşamaktadırlar.

Maraş Yolu ile Adana Yolu arasında CERİTLİLER yaşamaktadır. Adana Yolu ile Kilis Yolunu kaplayan alanda MİHMANLI(Mihmatlı), HAMALDI, MUSABEYLİ, KARAKEÇİLİ, KAÇARLAR, OKÇU İZZEDDİNLİ, ALAADDİNLİ, BALİKANLI ve BAYATLI Boyları yaşamaktadır.

Kilis yolu ile Oğuzeli Bölgesinde ELBEYLİ, KARAKEÇİLİ ALİ BAYRAMLAR ve OĞUZ Boyları yaşamaktadır. İSLAHİYE, NURDAĞI, KİLİS arasında SİNEMİLLİ(Fitanlı-Fituşağı), DEMİRÇİLER, RİŞVANLAR(Celikanlı, Atmalı, Berekatlı, İfrazlı, Çakallı, Delikanlı), KARAKEÇİLİLERDEN; Melikanlı, Belikanlı, Şığan Oymakları yaşamaktadırlar. Ayrıca Nurdağına bağlı üç adet Kafkas Türkü (Nogay ve Kabartay) Köyü vardır. 

AVŞAR Boyu bu üç kardeş ile Gaziantep yöresine yerleşmiş ama pek fazla kalmadan Kayseri, Yozgat yöresine göç etmişlerdir. Ayrıca Barak Ovasındaki BEGDİLİ(Urfa’da Badıllı) Boyları da, Feriz Beyin Reisliğinde Yozgat’tan göç edip 83 bin çadır olarak geldiklerini ifade ederler. Sonra Feriz Beyin Aceme(İran) Şah İsmail’in yanına döndüğünü söylerler. Ve “Feriz Bey Aceme vardı mı durnalar” diye peşinden ağıt yakmışlar.

Gelelim KIZIK konusuna. Kızık ile Kazak isimlerinin aynı kökten geldiğine inanırdım. “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğünü” ve “Kaşgarlı Mahmut’un Divanını” incelediğimizde; Kazak kelimesinin Türk Lehçelerince, “hanıma söz geçiren, hanımın sözünü dinlemeyen kişi” olarak algılandığını görmüş oluruz. Ancak Kırgızlar Kazak kelimesinin karşılığını “KIZIK, KIZIK kişi” olarak ifade ediyorlar.

Yine “kızgın” kelimesini ele alırsak, aynı sözlükte; Başkurtlar “Kızıv Kanlı”, Özbekler “KIZIKKAN” , Tatarlar “Kızu Kanlı” diyorlar. Yani Kazak, Kızık; “Sinirli, öfkeli, kızgın” manalarına gelmektedir. Daha doğrusu; “Kızmak” fiilinden gelmektedir ve öz Türkçe bir kelimedir.

Türk boyları kendi lehçeleri ile KAZAK kelimesini, KIZIK ile aynı manada algılamaktadırlar. KIZIK veya "KAZAK"ların savaşçı olmalarından, “Kızgın, Öfkeli, Kavgacı” manalarından hareketle bu ismi almışlardır. Bu düşünceden hareketle; KAZAK TÜRKLERİ ile KIZIK TÜRKLERİ’nin aynı boy olduklarını ve Oğuzların 24 Boyundan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak; Gaziantep’te yaşayan 20 KIZIK Köyü, KAZAK TÜRKLERİ ile akrabadırlar diyebiliriz.
www.antepkuvvaimilliye.com Mehmet Demir ATMALI'dan alıntıdır.
Merhaba ben Gökhan Taşdelen.

Gaziantep'in Küllü Köyündenim.Kızık Boyuna mensubum.Atalarımın, dedelerimin göçlerini anlatacağım.Dedemin dedesinin babasının adı Kızıklıoğlu Mamet.Kızıklıoğlu Mamet 5 kardeşin en küçüğü diğer kardeşlerin adları bilinmiyor.Bu 5 kardeş çok uzak  diyarlardan, Horasan'dan yahut orta asyadan göçüp Gaziantep'in Yavuzeli tarafındaki Ballık Köyü'ne
yerleşiyorlar.Birkaç yıl orada yaşadıktan sonra, döğüşüyorlar kan davası çıkıyor ve kardeşlerden 3 ü,Kızıklıoğlu Mamet de dahil olmak üzere köyden göçüyorlar.Halep tarafına giden diğer Türkmenlerle beraber Halep'e göçüyorlar.Bu 3 kardeş orada da rahat durmuyor ve Halep'deki bir beyle döğüşüp, tekrar Antep tarafına  göçüyorlar.Küllü Köyü'ne gelince, oradan toprak alıp yerleşmeye karar veriyorlar.Tabii bu 3 kardeşin yanında
diğer akrabalar da var, yani büyük bir topluluk halinde geliyorlar Küllü Köyü'ne.Daha önce köyde yaşayan solaklar ve çolaklar bizimkilerden rahatsız oluyorlar.Bu solaklar ve çolaklar sülaleleri köken olarak Arap,Ermeni karışımı.Birkaç yıl sonra kanlarının gereği olarak bizimkilere bir hainlik yapıyolar.Olay şu şekilde gelişiyor;Kızıklıoğlu Mamet'in dayısının oğlu Mıho, çok yiğit ve döğüşken bir adammış.Bu adamın yiğitliği, cesareti diğer sülalelerin zoruna gidiyor.O sıralarda bir olay yaşanıyor.Askerden dönen gençlerden birisi  köyde birisiyle kavga ediyor ve yanında getirdiği silahıyla adamı vuruyor.Bunu fırsat bilen solaklar yalancı şahitlik yapıp suçu Mıho'ya atıyor, Mıho suçlu bulunuyor ve Mıho kaçıp Savcılı köyüne yerleşiyor.
Büyüklerin anlatımına göre Mıho bir tarafdan Kızıklı, bir tarafdan Karakoyunlu.
Bu olaydan bir kaç yıl sonra yine Kızıklıoğlu Mamet'in ağabeylerinden biri -ismi bilinmiyor- Arıl köyüne yerleşiyor.Bir zaman sonra bu Kızıklıoğlu Mamet evleniyor, Mamet'e Maraş tarafındaki Tekisin Köyü civarında oturan
zengin bir Türkmen Beği olan Salman Ağa'nın kızı Hacoyu alıyorlar.Bunların altı çocuğu oluyor.Bu altı çocuğun en küçüğü benim dedemin dedesi, Karaoğlan lakaplı Kara Mamet.Zaman içinde Kızıklıoğlu Mamet'in ağabeyleri
ve kendisi, tam kesin olarak bilinmemekle beraber savaşlarda şehit düşüyor.Bu anlattığım zamanlar 1900 öncesi olduğu için Osmanlı Devleti zamanında yapılan savaşlar.Bunların sonucunda Gelin Haco genç yaşta
dul kalıyor ve tek başına sülalenin başına geçiyor.Gelin Haco biraz da bey kızı olduğu için çok kudretli bir hanım.Diğer sülalelerin erkekleri namusuna göz dikince kimisini vuruyor kimisini dövüyor ve yiğitliğiyle nam salıyor.Bundan dolayı Küllü Köyünde bizim sülalenin ismi Gelin Hacolar olarak kalıyor.Gelin Haco'nun oğullarından 5'i savaş ve başka nedenlerden dolayı vefat ediyor.Benim dedemin dedesi Kara Mamet kalıyor sadece köyde.Bu Kara Mamet'in de çok önemli bir anısı var.Antep savaşı çıktığında Fransız askerleri köyleri basıyor.Köydeki diğer sülaleler korkup, bütün mallarını bırakıp kaçıyor.Kara Mamet köye gelen Fransız askerlerinin 3 ünü öldürüyor ve diğerleri kaçıyor.Bundan sonra Kara Mamet köyde kalan mallara el koyuyor.Köyden kaçanlar geri dönüyor fakat Kara Mamet, ben bunları ganimet aldım diyerek onların mallarını vermiyor.Kara Mamet'in de çocuklarını yine savaşta ölüyor.En küçük oğlu Kör Mamet bir gözü kör olduğu için askere gitmiyor ve bizim soyumuz ondan devam ediyor.Kara Mamet 102 yaşında 1982'de Küllü Köyü'nde vefat ediyor.Oğlu Kör Mamet'de 2010 da 105 yaşında vefat ediyor.Bu zamanda, yani 2015 yılında Kör Mamet'in sadece bir kızı, Fatma Taşdelen ve oğulları Küllü Köyü'nde yaşıyor.Diğerlerinin çoğunluğu Gaziantep'e göç etmiş.Diğer illerde ve yurtdışında yaşayanlar da var.Benim dedem ve büyük amcalarım Gaziantep'te yaşasalar da yine fıstıkçılığa devam ediyorlar.Son olarak soy ağacımı yazarsam.
Kızıklıoğlu Mamet-Karaoğlan (Kara Mamet)-Kör Mamet-Abdulkadir Taşdelen-Ali Şahin Taşdelen-Gökhan Taşdelen. 


Nafi

-Şair Nafi Çağlar'a

Bir Şair dostum vardır, adı Nafi.
Her müşkilatı ederdi telafi.
Ekmeğinin tuzu yok, benim gibi; 
Neslinin son örneği desek, kafi...

Bey ilan etmişti, onu Kızıklar,
Dershane, Tıp Merkezinde tuzaklar...
Anası nazar boncuğu takmamış; 
Türkmen başkan onu, her an kazıklar...

Fizikten kaybeder, güya Fizik'çi...
Dernek kurar, ona derler Tüzükçü...
Öğretmen olmuş da, öğretememiş; 
Herkese iş bulur, derler azıkçı...

Kaderimiz bir, dertler dizi dizi,
Sözde dostlar yaktılar ikimizi...
Tarım Bakanımıza duyurulur; 
Kelaynak misali koruyun bizi...        
Bütün Kelaynaklara...         

13.9.2003                
Mehmet Demir Atmalı

j
n
n
n
b
I; 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret235834
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ