KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Kızık Boyu Dergisi Cilt 4 Yıl 4 Sayı 4


KIZIK BOYU DERGİSİ 4.SAYISI (2021 SAYISI )


Kızık Boyu Dergisi Cilt 4 Yıl 4 Sayı 4
KIZIK BOYU DERGİSİ 4.SAYISI ( 2021 SAYISI )
NAFİ ÇAĞLAR
Boy Beyi

BOY BEYİ’NDEN
BOYDAŞLARIM !
Artık biliyorsunuz ki, her sayımızda bir ilimizdeki Kızık köy veya köylerini kapak
yapıyor ve içerik olarak da o ile ağırlık veriliyoruz. 4. sayımız olan 2021 yılına ait,
bu Kızık Boyu dergimizin kapağında Gaziantep Mihmadlı/Mahmatlı köyleri
(Karayusuflu, Koçlu, Gemrik) vardır. Bunun sebebini ise Ģöyle açıklayabiliriz. Türkiye‟de Mahmatlı Oymak kurultayı ve Türkiye Kızık Boyu kurultayı burada baĢlamıĢtır. 08.08.2009 tarihinde Mahmatlı Hacı Ömerler Oymağı Yörük Türkmenler
Derneği 1. kuruluĢ yıl dönümünde Karayusuflu Memik Kiya Köy Odası‟nda
Mahmatlı Oymakları ilk kurultayı yapılmıĢtır. Ankara‟dan ve NevĢehir‟den katılım
olmuĢtur. 10 Ağustos 2010 tarihinde ise, yine aynı yerde, Mahmatlı Oymak kurultayına ek olarak, ilk kez Kızık Boyu kurultayı da baĢlatılmıĢtır. Bu kurultaya Ankara,
Bursa, KahramanmaraĢ, NevĢehir illerinden temsilciler katılmıĢtır. 30 Temmuz
2011‟de NevĢehir Avanos Mahmatlı Beldesi‟nde yapılan kurultaya, dönemin ve kasabanın son belediye baĢkanı Faruk Ceyhan ev sahipliği yapmıĢtır. Bu kurultaya,
Ankara, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Niğde illerinden temsilciler katılmıĢlardır. Gaziantep Kanal 5 TV‟de, Mehmet Alıcı tarafından kesintisiz yayımlanmıĢtır. Bestami
Erdem ve ÖkkeĢ Gün‟ün önerileriyle, 11.11.2011 tarihinde Türkiye Milli Kültür
Dernekleri kurultayı Karayusuflu Memik Kiya köy odasında baĢlatılmıĢtır. Boyumuz, bu kurultaya öncülük ederken, oymağımız da ev sahipliği yapmıĢtır. Mahmatlı
Oymağı‟nın devamı olan Büyük Hacı Ağalar Obası‟nın gençleri de konuklara iki
gün boyunca hizmet ederek, yüzümüzün akıyla çıkmamızı sağlamıĢlardır. Türkiye
Yörük Türkmen dernek baĢkanları ilimizde ilk kez bir kurultaya katılmıĢlardır. Bu
durum yıllarca devam etmiĢtir. 27 Ekim 2012‟de Gaziantep ġahinbey‟de Elbeyliler
Derneği binasında büyük bir katılım ve coĢkuyla yaptık. 20 Ekim 2013‟te ve 12
Ekim 2014‟te Gaziantep ġehitkâmil Karayusuflu Memik Kiya köy odasında tekrar
ettik. “Oğuz Boyları Oğuzeli‟nde” söyleminin sahibi ve Kuvvai Milliye derneği kurucu baĢkanı Mehmet Özkaraman, 2. baĢkan Mehmet Demir Atmalı ve ben Oğuzeli‟ne gittik. Eski arkadaĢımız ve meslektaĢımız olan belediye baĢkanı M. Sait Kılıç‟ı
ziyaret ettik. Gaziantep‟teki bizim katılımcı derneklerimize ek olarak kurumsal anlamda belediyenin de ev sahipliğine ikna ettik ve tarihi 11 Ekim 2015 olarak belirledik. Ev sahipliği yapacak dernekler ve baĢkanları Ģunlardı; Gaziantep Kızık Pekmezci köyleri derneği baĢkanı Mehmet Horuz, Gaziantep RıĢvanlar derneği baĢkanı
Ali Avcı, Gaziantep Kayı Karakeçili Alibayramoğulları derneği baĢkanı Osman
Albayram, Gaziantep Bayındır derneği baĢkanı Feyzullah Bayındırlı, Gaziantep Karakoyunlu dernek baĢkanı Yakup Özbay, Oğuzeli Sevdalıları derneği baĢkanı Süleyman CaĢkın Karacan, Osmaniye Yörük Türkmenleri derneği baĢkanı Bestami
Erdem. Bizim öneri ve davetimiz ile Bayındır Boyu da, Ali Atvur önderliğinde ilk
kurultayını burada yapmıĢtır.
BoydaĢlarım, 13 Mart 2019 tarihinde Türkiye‟de tanımlanan salgın (Covid 19) nedeniyle, etkinliklerimiz azalmıĢ olsa bile, zamanımızı boĢa geçirmedik. Sanal ortama geçiĢ konusunda Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluĢlarından yaklaĢık
3,5 ay erken davrandık. Ġlk “sanal kengeĢ” duyurumuzu 21 Mart 2019‟da yaptık.
Yönetim kurulu üyelerimizin benimsemesi, gerekli bilgi ve bilgisayar (teknik) hazırlıklarını yapmaları sağlandıktan sonra 10 Nisan 2019 ÇarĢamba günü 21.00‟de “ilk
sanal kengeĢimizi” yaptık. 15 Nisan 2019‟da danıĢma kurulu ilk sanal kengeĢini, 20
Nisan 2019‟da gençlik kurulu ilk sanal kengeĢini baĢlattık ve aylık düzenli devam
ettik. Türkiye geneli Yörük Türkmen derneklerinin ilk sanal kengeĢlerini 2 Haziran
2019‟da yaptıklarına bakınca, bizim boy birliği olarak iletiĢim konusunda ne kadar
önde gittiğimiz görülecektir. Sadece Yörük Türkmen Derneklerinden değil, bütün
sivil toplum kuruluĢlarından önde olduk. Bu çerçevede emeği geçen bütün boydaĢlarım farklarını fark edip, bunun gururunu yaĢayabilirler. Sevgi ve saygılarımla…
21 Aralık 2021 / Ġstanbul Nafi ÇAĞLAR
Boy Beyi

Ana Karakterler:
KIZIK BOYU DERGİSİ , BOY BEYİ YAZISI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret235835
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ