KIZIK ; Ciddi, Güçlü , Bilge

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Anasayfa

 
  KIZIK BOYU SÖĞÜT KURULTAYI YAPILDI.
  DEREKIZIK KÖYÜNDE PİLAV GÜNÜ YAPILDI
  KIZIK BOYU BOLU TOYU YAPILDI - 2018
  KIZIK BOYU İLK İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ.
  KIZIK BOYU DERNEKLER BİRLİĞİ (Fed.) İLK OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
  Kızılcahamam Kızık Köyü 2.Uçurtma Şenliği; 6 Mayıs 2018 Pazar günü yapıldı.
  KIZIK BOYU İL BEYLERİ İSTANBUL TOPLANTISI
  BÜYÜK KIZIK KÖYÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL KAĞITHANE 'DE YAPILDI
Arşiv >>  

Dünyadaki Kızıklar'ı konu alan tarih kitabıdır. Çalışma devam emektedir. Hazırlanması uzun sürecektir.

SATIŞ YOK - 1.baskısı tükenmiştir.-- --------------------------- Gaziantep Kahramanmaraş Adıyaman arasındaki dağlık bölgede yaşayan Kızık köyleri
40 TL
(KDV dahil)

YAYINEVİNDE baskıda (16.06.2016 'da çıkacaktır) Türkiye'deki Kızıkları / Kızık Köylerini incelemektedir.
60 TL
(KDV dahil)

 

KIZIK BOYU

 

KIZIK BOYU ONGUNU ; Sarıca Kuşu ( Tavşancıl )

KIZIK BOYU ONGUNU ; Sarıca Kuşu ( Tavşancıl )

( Çizim ; Onur G.Hitit Kartal )

 

İlig bolsa isiz, ajunug buzar,

Kızıklısı bolmasa, yoldın azar.

 

Kaynak ; Ruh Adam atsızKaynak Kitaplar ;

Faruk SÜMER'in "OĞUZLAR" kitabı.

Necdet SEVİNÇ'in "GAZİANTEP'TE TÜRK BOYLARI" kitabı.

Nafi Çağlar HACIÖMERLİ'nin "KIZIK BOYU 1" kitabı.
KIZIKLAR

 

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.

Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.

Yıllardır bu işe baş koymuşuz,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Senelerce bir köşeye atılmışız.

Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.

İçimizden bazıları var ki satılmışız,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Bilmediler bizim kaygılarımızı,

Sömürdüler saf duygularımızı.

Boşa saldılar hep, saygılarımızı,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Ey sömürgeci sen suçlusun !..

Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.

İçimizde, uzantılı, uçlusun,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Üstünüz başınız olsa da yırtık,

Kim kimin üstünü örtük?..

Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

 

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.

Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.

Yöremi çözümlemeye kafiyim,

Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

9 Eylül 1997 – Gaziantep

 

TÜRKİYE KIZIKLARI…!!!

Araştırmacı Yazar Nafi Çağlar bey, daha önceki yıllarda yayın hayatına geçirdiği Karataş Kızıkları 1 adlı eserine yenisini kazandırmıştır.!

Türkiye Kızıkları 2. Adlı eseriyle Türkiye’de bir ilkini yapmış ve Anadolu’da yurt tutmuş Kızık Boy mensupları hakkında kaynak ve alan bilgisi aktarmıştır.! Oğuzlar ve Türk Dünyası Dünya Kızıkları hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran eserini Yalın Yayınları arasında 610 olarak yayın hayatına geçirerek bilim camiası ve Türkiye Kızıklarının hizmetine sunmuştur.!

Ön sözünü şahsımın yaptığı bu değerli eseri; araştırmacılarımız, Kızık ve diğer boy mensuplarımıza öneriyor ve Nafi hoca’dan buna bir üçüncü kardeş vermesini diliyorum.!

Ayrıca bu kültür hazinesini bizlere kazandıran cemiyet, eğitim ve düşünce adamı Nafi Çağlar Beye teşekkürlerimi iletiyorum.!

Araştırmacı Yazar
İsmail UÇAKCI
BOLU

KIZIK BOYU 1 kitabının yazarı Nafi Çağlar Kızıkbeyi ; 30 Haziran 2013 Pazar günü Bolu Seben'de yapılan KIZIK YAYLA BAYRAMI'na katılmıştır.BURSA

KIZIK BOYU 1 kitabının yazarı Nafi Çağlar Kızıkbeyi ; 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü ; Köylülerden İzzet Güngör'ün davetiyle, Bursa Kestel Derekızık köyünün tertiplediği PİLAV GÜNÜ'ne katılmıştır.
AMASYA ; Gümüşhacıköy

KIZIK BOYU 1 kitabının yazarı Nafi Çağlar Kızıkbeyi ; 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü , Amasya ili Gümühhacıköy Kabaoğuz köylüklerini (Kızık köylerini) ziyaret etmiştir. İsmail ÇETİN, Nurettin UYSAL, Sadık ÜÇOK'un rehberliğinde güzel bir ziyaret ve çalışma gerçekleşmiştir.TOKAT

KIZIK BOYU 1 kitabının yazarı Nafi Çağlar Kızıkbeyi ; 18 Ağustos 2013 Pazar günü , TOKAT Kızık köyünü ziyaret etmiştir. Ahmet Duran Dursun ve Durmuş dursun rehberliğinde güzel bir ziyaret ve çalışma gerçekleşmiştirSÖĞÜT TOPLANTISI

 Sayin Kizikli boydaslarim; KIZIK BOYU 1.KURULTAYI nda sahsima verilen KIZIK BOYU nu temsil yetkisine dayanarak, 27 Agustos 2013 Sali gunu Sogut te yapilan Ertugrul Gazi yi anma senliklerinin son hazirlik toplantisina katilmis bulunmaktayim.  Toplanti verimli gecmistir. Bilginize. NAFI CAGLAR KIZIKBEYI

 

6 Nisan 2012 Cuma

OĞUZ TÜRKLERİNİN KIZIK BOYU VE BURSA'DAKİ KIZIKLAR            Büyük Türk ulusunu oluşturan temel topluluklardan biridir. Bazı yerlerde başka isimlerle de anılır. 24 Oğuz boyu içinde yer alır. Yıldız Han Oğulları’na bağlanır. Ongunu (Totem) kutsal saydıkları tavşancıldır. (Bozkır kartalı) En çok tanınan damgaları bir kuş profilini andırır olanıdır. Üst tarafı çatallı alt çizgisi ters (L) şeklinde olanı da vardır. Çarpı (X) şeklinde de gösterilir. Oğuz boyları hakkında yazılan eski kitaplarda bunların damgaları ve adlarının anlamı ile ilgili çok değişik bilgiler vardır. Bu eserlerin arasında Yazıcıoğlu’nun Selçukname (Tarih-i Al-i Selçuk), Reşidüddin’in “Cami’üt Tevarih”ini sayabiliriz. Oğuz Destanı ile Uygur ve Karahanlı metinlerinde de Kızık adına rastlanır. Cumhuriyet Devri yazarlarından da Prof. Dr. Faruk Sümer’in “Oğuzlar/Türkmenler”, Cevdet Türkay’ın “ Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler “ adlı eserlerini belirtmek gerekir.Yusuf Has Hacip’in’ ‘Kutad gu  Biliğ’ adlı eserinde Kızık adı şöyle geçer:
            “İlig bolsa isiz, ajung buzar.
            Eğer Han kötü olsa acunu bozar.
            Kısıglısı bolmasa, yoldan azar.
            Halk da ciddi olmazsa yolundan azar.”
İlk yurtları Hazar ötesi Orta Asya topraklarıdır. Bütün Oğuz boyları gibi, Kızık boyuna mensup Türkmen göçerleri de, XI.yy.sonlarında Selçuklularla beraber, XIII.yy. başlarında da Moğol saldırılarından kaçarak İran üzerinden Anadolu’ya ve bugünkü Suriye topraklarına gelmişler ve kendilerine uygun gördükleri yerleri yurt tutmuşlardır.
Uygur ve Karahanlılar'dan kalan tarihi vesikalarda 'kızık' sözcüğünün; töreye saygılı, disiplinli ve ciddi halk anlamına geldiği yer almaktadır.
Reşidüddin, adlarının anlamını 'kuvvetli ve yasakta ciddi' diye verir. Ebul Gazi Bahadır Han ise,  ‘Kahraman’ diye açıklar. Yazıcıoğlu ' kuvvetli, yasakta ciddi ve gayretli'  gibi daha başka anlamlar  da yükler. Kaşgarlı Mahmut, 'bilgi ve hikmet sahibi kimse' anlamına geldiğine vurgu yapar. Faruk Sümer, 'kuvvetli ve yasakta ciddi, cehd edici' anlamına geldiğini belirtir.
Öteki Türkmen boyları gibi bunlar da Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli roller oynamışlardır.
Arap kaynaklarındaki bilgilere göre; XIII.yy.’ın ortalarında Güneydoğu Toroslar ile Lübnan dağları arasındaki sahalarda, 40.000 Türkmen obası yaşıyordu. Bunların arasında Kızıklar da vardı.
F. Sümer’in ‘Oğuzlar/Türkmenler ‘kitabında Trablusşam dolaylarında  66 hanelik bir Kızık topluluğunun yaşadığı yer alıyor.
Sayın Cevdet Türkay'ın yazdığı “Osm. İmp. da Oymak, Aşiret ve Cemaatler” adlı eserinde o yıllarda Rakka, Hama, Humus, Adana, Tarsus ve Edirne gibi yerlerde de Kızık mensuplarının yaşadığı belirtilir.
Osmanlıların vergilendirme ile ilgili tahrir defterlerinde ve Türkmenlerle ilgili birkaç değişik kaynakta Kızık boyu adına rastlanır. Örneğin: XVI. yy.da Halep Türkmenleri arasında bir Kızık boyu oymağının da yer aldığını o döneme ait kayıtlardan anlıyoruz. 1579 yılında 667 vergi nüfusuna sahiptiler. Bunların dışında, bu yüzyılda başka bir Kızık topluluğu da Şam çevresinde yaşıyordu. Kanuni(1520/1566) zamanında iki kola ayrılan Halep Kızıklarının bir bölümünün, XVII.yy.da Antep civarında konakladığı görülür. Bunlara “Oturak Kızıklar” denmiştir. “Oturak Kızıklar” padişah Deli İbrahim zamanında(1640-1648) Antep ve çevresindeki köylerde yerleşik bir yaşam sürüyorlardı. Bunlar Oğurca, Damlalıca, Çaykuyu, Sakal, Karadinek, Taşlıca, Üçkilise ve Yalankaz köylerinde yaşarlardı. XIX. yy.ın sonlarına kadar Kızık adlı bir nahiyeye bağlı kalmışlardır. Yerleşik düzene geçmeyip de,buralarda kışlayan konar-göçer Kızıklar da vardı. Bunların XVII.yy.lın ortalarında 149 vergi mükellefi vardı. Oturakların ve diğer Kızıkların 1690’da Avusturya Seferi için askere çağrıldıkları Osmanlı kayıtlarına girmiştir.
XVI.yy.’a ait bir belgenin incelenmesinden, bu yüzyıl içinde bir grup Kızık topluluğunun Orta Anadolu’ya gittiği ve oralara yerleştiği anlaşılmıştır! Hamit iline gidenler de olmuştur. Sivas ve Yozgat civarında oynanan Kızık Halayı oyununun aslı bunlara aittir.
XVI.yy. Osmanlı tahrir defterindeki kayıtlarda, 28 Kızık yer adı görülmüştür. Bunlardan 5’inin Ankara’nın Çubuk ve Ayaş ilçeleri sınırları içinde bulunması, Kızık boyu mensuplarının buralara da yerleştiğinin bir işareti olsa gerektir! Bugün de bu yörede ‘Kızık’ adı taşıyan köyler bulunuyor. Kızık adı taşıyan yerleşim yerlerinin sayısı, bazı nedenlerden dolayı bugün için 25’e inmiştir. Bunlardan sonu ‘Kızık’la biten 5’i Bursa’dadır.
Tokat’ın Kızık adlı bir köyünde öğretmenlik yapan M. Selami Akdeniz ; Kızıkların çok çalışkan ve sağlam yapılı olduklarını söylemektedir.
Anadolu’da Kızık adlı yerleşmelerin bulunduğu iller:
İli:                                İlçesi:                       Sayısı:
         Kahramanmaraş           Pazarcık, Andırın             2              
Malatya                        Arguvan                        1
Tunceli                         Ovacık                          1
Kayseri                         Merkez, Develi              1
Adana                           Saimbeyli                      1
Giresun                         Şebinkarahisar              1
Çankırı                          Çerkeş                          1
Sivas                             Zara                              1
Tokat                            Artova                           1
Çorum                          Alaca                             1
Amasya                        Gümüşhacıköy              1
Ankara                         K.Hamam, Çubuk         2       Akyurt'ta yer adı var.
Karaman                      Merkez                          1
Afyon                           Sandıklı                         1
Kütahya                       Merkez, Emet                1
Sinop                            Gerze                            1                                  
Bolu                              Seben                            1
Balıkesir                       Manyas-Burhaniye       1                       
Bursa                            Yıldırım, Kestel            5
Anadolu’da Kızıkların en yoğun olarak yaşadıkları yerler G. Antep, K. Maraş, Adıyaman üçgeni ile Bursa Tokat, Ankara dolaylarıdır.
2008 yılı “Ahududu Festivali” sırasında Bursa Kızık köylerini ziyaret eden, Gaziantep'li Kızık Bey'i Nafi Çağlar bunlarla ilgili bir kitap hazırladığını belirtmiştir.
BURSADA’Kİ KIZIKLAR
            Kızık adlı köylerin, Oğuzların aynı adı taşıyan boyu tarafından kurulmuş olduğu kabul edilir.
            Cumhuriyet’in ilk yıllarında Bursa Halkaevi’nin yaptığı bir çalışmada; dağ yamaçları arasında (vadi içinde) kuruldukları ve buralarda kısılıp kaldıkları için bu adı almışlardır, denmektedir. Kanımca bu doğru bir sav değildir. Öyle olsaydı düzde kurulmuş olanları nasıl açıklayacaktık? Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethi ile Kızıkların bu yöreye yerleşmeleri aynı döneme rastlar. 1302 Dimboz ve 1306 II. Tekfurlar savaşlarından sonra Bursa ovasına geldikleri sanılıyor! Bunlarla birlikte Horasan’dan gelen dervişler de buralara yerleşmişlerdir. 1865 tarihli bir vakfiye belgesinde; Cumalıkızık’ın “Orhan gazi Vakfı”na bağlı olduğu belirtilmektedir. Vakfın kuruluşu ise 1339 yılına dayandırılır. Bu nedenle vakfa bağlı Kızık köylerinin bu tarihten birkaç yıl önce kurulduğunu söylemek yanlış olmaz.
            Kızık köyleri İç Anadolu'dan Bursa'ya gelen İpek Yolu kenarında sıralanmışlardır. Bu yolun bir kolu Aksu/Gülçiçek (Çiçek Dede) 'den geçerek İnegöl'e doğru giderdi. Ermeni Beli ve Bozüyük güzergahını izleyerek Eskişehir'e ulaşırdı. Bir kol İnegöl yakınlarında Boğaz geçitinden Yenişehir'e doğru ayrılırdı.
            Kızık köyleri yakınından geçen İpek Yolu'nun bir kolu da Kestel'den sonra Çataltepe köyü üzerinden Dimboz boğazını aşarak Yenişehir ovasının güneyinden İnegöl, Bilecik ve İznik yönüne doğru ayrılırdı. (Bursa kütüğü 111/81, Bursa sicilleri 1073/14)
            Bu yollar üzerinde Çiçek Dede, Geyikli Baba ve Akbıyık Sultan gibi derbentlik işleri ile görevli tekkeler vardı.
            Kızık köyleri Uludağ'dan gelen dereler üzerinde kurulu değirmenleri ile de ünlüdür. Eskiden Cumalıkızık'ta 6, Fidyekızık'ta 3 ve Değirmenlikızık'ta 13 su değirmeni bulunuyordu.
            Kızıklar ürünlerini Bursa-Tahtakale'deki Kapan Han'da satarlardı.
            İstanbul Topkapı Sarayı'nın sebze ve meyve ihtiyacının bir bölümü Bursa Kızık köylerinden sağlanırdı. Et ihtiyacı için tavuk ve koyun da gönderilirdi saraya.
            Bursa'nın varlıklı aileleri bu köylerden bağ ve bahçe satın alırlardı.
            Uludağ'ın kuzeye bakan yamaçlarında yeşillikler içinde yer alan Bursa'nın Kızık adlı köyleri, 700 yıllık bir efsanedir. Osmanlı'nın ilk yıllarından beri varlıklarını sürdürüyorlar.. Bunlar Uludağ'ın boynuna asılmış beşibiryerdeler gibi durmaktadırlar. Bu köyler; Osmanlı'nın, Türk'ün Anadolu'daki damgaları, mühürleridir.
            Eskiden Bursa’nın doğusunda(Uludağ etekleri) Kızık adlı birçok köy bulunuyordu. 1685 tarihli ve Es Seyit el Mehmet imzalı bir kadı sicilinde Cumalıkızık’tan söz edilir. Aslında kadı sicillerinde 10’dan fazla Kızık adında köyden bahsedilir. Bugün bunlardan Derekızık, Hamamlıkızık, Cumalıkızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık köyleri kalmıştır. Diğerleri çeşitli nedenlerle ortadan kalkmıştır.
             Bursa'daki Kızıklarla ilgili olarak birçok söylence anlatılagelmiştir. Haklarında pek çok araştırma ve inceleme yapılmıştır. Yerel gazete ve dergilerde sık sık yazılar yayınlanmıştır.
            Kaynakça: Bu bölümün hazırlanmasında Bursa'da yaşayan yazarlardan Raif Kaplanoğlu'nun Bursa Yer Adları Ansiklopedisi, Niyazi Kurt'un Bursa Defteri Dergisi'nin 2004 yılı 24. sayısındaki Fidyekızık Mahallesi, aynı derginin 2001 Mart'ında yayınlanan sayısındaki Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun Bursa Kızık Köylerinin Tarihsel Kökeni, ayrıca Bursa Araştırmaları Dergisi'nin Ağustos-2004 sayısındaki Mine Akkuş'un Cumalıkızık adlı yazıları ile Prof. Dr. Mefail Hızılı'nın çalışmalarından yararlanılmıştır.
           
            BURSA’DAKİ KIZIK ADLI KÖYLERİN KURULUŞ SÖYLENCELERİ
            Osman Gazi zamanında Tokat taraflarından gelerek Bursa çevresine yerleşmek isteyen Kızık boyu mensuplarına Karakeçililer engel olmak ister. Bunun üzerine Osman Gazi    Karakeçililerden 7 güzel kızı, Kızıklardan 7 delikanlı ile evlendirir. Aralarında bir akrabalık ve dostluk kurularak barış sağlanır. Bu yedi ailenin her biri bir yere yerleştirilir. Zamanla bunlardan 7 köy oluşur. İşte 7 Kızık köyünün bu şekilde ortaya çıktığı rivayet edilir. Bazı kaynaklarda Kızık    köylerinin Ertuğrul Gazi zamanında kurulduğundan söz edilir. Oysa ki bugünkü Kızık yerleşmelerinin bulunduğu alanlar  o yıllarda Bizanslıların kontrolündeydi. Yöre Kestel tekfurunun yönetimi altındaydı. O nedenle oraya gelip yerleşmeleri uzak bir ihtimal! Ancak Ertuğrul Gazi zamanında başka bir yerde evlenip de sonradan buraya gelmiş olmaları olasılığı da akla gelmiyor değil !.
            Bursa’nın doğusunda Uludağ’ın kuzeye bakan yamaçlarında birkaç km. arayla sıralanan bu köylerin en doğuda olanı bugün Kestel ilçesi sınırları içinde kalan Derekızık’tır. Dere kenarında kurulduğu için bu adı almıştır. Kimin kurduğu belli değildir! Diğerleri sırasıyla Hamlı Bey tarafından kurulduğu belirtilen Hamamlıkızık, sonra Cumalı Bey tarafından kurulmuş olduğu söylenen Cumalıkızık, Fethi Bey tarafından kurulan Fethiye/Fidyekızık ve en batıda Bursa’ya en yakın konumda bulunan Değirmenlikızık köyünün ise değirmenlerinden dolayı bu adı aldığı söylenir.. İlk söylediğimiz gibi sondakinin de kimin tarafından kurulduğu bilinmiyor! Dal Bey tarafından kurulduğu söylenen Dallıkızık ile Bayındır Bey tarafından kurulmuş olduğuna dair söylentiler olan Bayındırkızık köylerinin bugün yerleri tam olarak belli değildir. Yalnız aynı bölgede yer aldıkları kesin. Tam yerleri konusunda çeşitli görüşler var.
            Bir başka rivayete göre ise; Hamamlıkızık adının bu köyde hamam bulunmasından, Cumalıkızık adının, çevre köylülerin buradaki camide cuma namazı kılmalarından, Fidyekızık adının tutsaklardan fidye almalarından, Bayındırkızık adının bu köyün güzel ve bakımlı olmasından, Dallıkızık adının ise bu köyün  çok sık ağaçlar içinde kurulmuş olmasından geldiği anlatılır!. Yukarıda da değindiğimiz üzere, Derekızık ve Değirmenlikızık köylerinin adlarının nereden geldiği zaten adlarından belli. Yalnız kimler tarafından kuruldukları bilinmiyor! Bu husus söylencelerde yer almıyor!
            Bursa çevresinde Kızık boyu ile ilgili bir damgaya veya işarete rastlayamadık! Boyun diğer bir adının da Kazıklı olduğunu ileri süren yazarlar vardır. Bursa’da Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı adında bir köy bulunmaktadır. Bunlarla bir ilgilerinin olup olmadığı  bilinmiyor!
            Bursa'nın Kızık adlı köyleri geçmişle gelecek arasında bir köprü gibidir.
             Kızık köylerinin yerleştiği arazi Orhan Gazi vakıfları arasında gösterilir.  Şehirleşme Kızık köylerinin otantik özelliklerini bitiriyor.
            Orhan Gazi'nin 1360 tarihli İmaret Vakfiyesi belgesinde Kızık köylerinin vakfedildiğine dair bir kayıt yoktur. 1400 yılındaki Molla Fenari tarafından onaylanan bir belge ile “Şüsteri Bahçesi”nin (Yıldım Külliyesi) kullanım hakkı Orhan Gazi vakfından ayrılmış ve Yıldırım vakfına dahil edilmiştir. Buna karşılık Bayramiçoğlu Yusuf-u Saveci bin Oruç Gazi'nin Yıldırım'a bağışladığı Orta Kızık köyü de Orhan Gazi vakfına devredilmiştir.
            Hamalıkızık ve Cumalıkızık köyleri 1487 yılı tahrir defterinde Orhan Gazi vakfına ait gösterilmiştir.
            Bu çalışmada, bahsi geçen köylerin tamamını bir güldeste gibi topluca sunuyoruz.
                   BURSA’DAKİ KIZIK KÖYLERİNİ TANIYALIM
            
 Derekızık:
            Uludağ’ın kuzeye bakan eteklerinde yer alan bir dizi Kızık köyünden en doğuda olanı. Orta büyüklükte ve çok eski bir köydür. Kestel’e 6 km. Bursa merkezine 18 km. uzaklıktadır. Önceleri Bursa merkezine bağlı iken, şimdilerde Kestel ilçesine bağlıdır. Bugün için tam köy özelliğini koruyan tek Kızık yerleşmesidir. Öbür Kızık köyleri gibi Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında kurulmuştur.
            Köyün adının yer aldığı en eski belge 1486 yılına ait bir kadı sicilidir.1521 yılına ait tahrirat defterlerinde de yer alan köy, Yeşil türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa’nın tımar arazisi üzerinde görülüyor. Bu nedenle Hacı İvaz Paşa Kızığı diye de tanınır. Daha sonra Hacı İvaz Paşa’nın oğlu Mahmut Çelebi’ye vakıf olarak tahsis edilmiştir. Buradaki arazi gelirlerinden elde edilen öşür vergisi Mekke’ye gönderilirdi!
            Bir dönem Ali adında birinin naipliği altında kaldığından, “Naib Ali’nin yeri” ve “Naib Kızık”ı olarak da bilinir.
            Bir ara Vani Mehmet Efendi adlı bir zatın vakfı olmuştur.
            XIX.yy. sonlarında Filibe ve Batum’dan gelen göçmenler de buraya yerleştirilmişlerdir.
            Kurtuluş Savaşı sırasında silah arama bahanesiyle Yunan askerlerince basılan köy tahribata uğramıştır.
            1581 yılında 36 hane 5 bekar kişi oturmaktadır burada. 1907’de 51 hanedir.
            1927 yılındaki Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımında köyde 439 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. 1990’daki sayımda nüfusu 574’e çıkmıştır.
            Köy arazisi geniş olduğu için buralarda Saitabat ve Burhaniye adlı köyler kurulmuştur.
            
 Hamamlıkızık:
            Bursa’nın doğusunda sıralanmış 7 Kızık köyünden biridir.
            Bazı kayıtlarda adı, Kızıkhamamı olarak da ifade edilmiştir. Burası yakın zamanlarda kurulan Yıldırım ilçesi sınırları içindedir.
            Köy Uludağ’ın kuzey yamaçlarındaki bir vadinin kenerında yer almaktadır. Bu adı vadi içinde, kısılıp kaldığından dolayı aldığı söylenegelmiştir. Kısık adı sonradan ‘Kızık’ olmuştur denir. Ancak Kızık boyu Türkmenlerince kurulduğu bilinen bir gerçektir.
            Orhan Gazi’nin vakıf köylerinden biridir. O yıllarda burada birkaç hane yaşıyordu. 1521 tarihli tahrirat defterinde adı geçer.
            Abdurrahman Çelebi adında bir zat buraya hamam yaptırmıştır. Buradan elde edilecek gelirin Kur’an okunması için harcanmasını istemiştir. Buradaki hamama ‘Kısık Hamamı’ denmiştir Adı da anlaşılacağı gibi bununla ilgilidir. Hamamın tarihi özelliği vardır.
            1665 yılındaki kayıtlardan Hacı İvaz Paşa’nın burada 300 kuruş değerinde 2 bahçesinin bulunduğunu öğreniyoruz.
            1581 yıllığına göre köyde 23 hane ve 8 bekar kişi yaşıyordu.
            1907 ve 1908 yıllarında köyde 77 hanenin bulunduğu yazılıdır.
            1927 yılında 468, 1990’da ise 782 kişi ikamet ediyordu.
            Kurtuluş Savaşı sırasında öbür Kızık köyleri ile beraber düşman kuvvetleri silah arama bahanesiyle köyü basıp halkın malına ve canına zarar vermişlerdir.
            Köy kestaneleri ile de ünlüdür.
             
Cumalıkızık:
            Neredeyse bütün Türkiye tarafından tanınan çok eski bir Osmanlı köyüdür. 150-200 yıllık tarihi evlere sahiptir. Tarihi bir sit alanıdır. Köyde uzun yıllardır araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bursa'nın en ünlü köylerinden biridir. Önceleri Aksu bucağına bağlı iken, 1987 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınarak mahalle haline gelmiştir. Yıldırım ilçesine bağlıdır. Uludağ'dan gelen Büyükbalıklı deresinin aktığı vadide bulunmaktadır. Tarihsel ve doğal yönleri ile öne çıkan bir köydür. Eskiden çevre köylerin burada cuma namazı kılmalarından dolayı köy bu adla anılmıştır! Tarihi kayıtlarda geçen Ortakızık adının aynı köyü işaret ettiği sanılıyor!
            1865 tarihli bir vakfiye belgesinde II. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin vakıf köylerinden biri olarak gösterilmektedir. Vakfın kuruluş tarihinin 1339 yılına dek gittiği ifade edilir!. Köyün kuruluşu da bu yıllarda olmalı.
            Osmanlı'nın son döneminden kalma evleri ile otantik bir yapı gösterir. Bu evlerin pansiyon olarak kullanılması düşünülmektedir.Cumalıkızık kültür turizmini  geliştirme projesi  AB tarafından desteklenmektedir Tarhi camisi ve evleri koruma altına alınmıstır .Bir müze köy görünümündedir.
            Köyde 'Sal Dede' adında tarihi bir şahsiyetin gömütü bulunuyor. Bu zatın adına her yıl anma törenleri düzenleniyor.
            Buradaki tarihi eserlerin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı belli değildir!
            Tarihi ve dizi film çekimlerinde burası doğal plato olarak kullanılmıştır. 250'yi aşkın ev, taş döşeli dar sokaklar koruma altına alınmıştır. Köyün içinde dolaşırken kendinizi Osmanlı döneminde zannedersiniz! 
            Köy Kurtuluş Savaşı yıllarında yakılıp yıkılmıştır.
            1581 yılı kayıtlarında 67 hane ve 29 bekar kimsenin yaşadığı yer almaktadır. 1844-1845 de 84 hane ile  bunların içinde yer alan 13 haneyle birlikte toplam nüfusu 422 ve 485 olarak tespit edilir. 1863 de 106 hanede 530 kişi yaşıyor. 1899, 1907 ve 1908 yıllıklarında köyde 158 hane ve 828 kişi görünüyor. 1914 de 855 kişi var. 1927 nüfus sayımına göre; 156 hane ve 703 kişi yaşamaktaydı. 1955 de 984, 1980 de 1889, 1985 de 3971 ve 2000 de de 704 nüfusu var.
            1926'dan 1937'ye dek Kestel'e bağlıdır. Sonra Gürsu nahiyesine, daha sonra da merkeze bağlanmıştır.
            Kestanesi, ahududusu ve böğürtleni ünlüdür. Her yıl “Ahududu Şenlikleri” düzenlenir.
            Burada dağ köylerinin kullandığı eşyalarla ilgili bir “Etnoğrafya Müzesi” bulunuyor.
 Fidyekızık:
            Bir adı da Fethiyekızık'tır. Bazı kayıtlarda Naib Kızığı diye geçen yerin burası olup olmadığı tam  olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Derekızıkla beraber Hacı İvaz Paşa'nın vakfına dahil olduğu rivayeti yaygındır. Bursa'nın doğusunda Erikli doğal su kaynağının hemen üzerinde (güneyinde) yer alan, bugün için bilinen 5 Kızık köyünden biridir.  Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, burası da Kızık boyuna mensup olanlar tarafından yüzyıllarca önce kurulmuş bir köydür. Köy gömütlüğünde Osmanlı döneminden kalma birçok yazılı gömüt taşı var. Bunların incelenmesi ile birtakım yeni bilgiler ortaya çıkarılabilir! Halktan bazı kimselerin elinde Osmanlı tapuları bulunuyor. Kızık boyunun bey sülalesinden geldiğini söyleyen şahıslar var. Kızık köylerinden önemli devlet adamları çıkmıştır.
            Batı yönünden Kaplıkaya deresi akmaktadır.
            Köyün güneybatısında Kiril (Crile) denen bir manastırın kalıntıları bulunmuştur. Buradan çıkan bir sütun başı Bursa Müzesi'ne konmuştur.
            Fidye (fide) sözcüğü Rumca'da “üzüm bağı” anlamına gelir. Adının bununla ilgisinin olup olmadığını bilmiyoruz.
            Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında Horasan erenlerinden Kaplan Gazi adında bir derviş buraya yerleşir. Türklüğün ve Müslümanlığın yayılması için gayret sarfeder. Gazalara katılır. Vefat edince buraya defnedilir. Onun birçok kerametlerinden söz edilir. Adına vakıf kurulmuştur. Her yıl anma törenleri düzenlenir. XVI. yy. yazarlarından Baldırzade'den (Şeyh Muhammed) alınan bilgilerle 1888'de gömütünün başına bir yazıt dikilir. Bu yazıt 1977'de Türkçe'leştirilmiştir.
            Orhan Gazi'nin vakıf arazisi üzerinde yer alıyorsa da köyün ilk sahibi olarak Timurtaş Paşa'nın oğlu Oruç Gazi gösterilmektedir.
            1653 yılında Atmaca Sultan adlı bir derviş köye nakit parayla vakıf kurar.
            Yeni Mahalle içinde 1836 / 1837'de (H. 1252) yapılmış olan ve sonradan yenilenen bir çeşme vardır. Çeşmenin alın taşında şunlar yazıyor:
            “Sahibül-hayrat ve'l-hasenat.
            Hacı Halil Ağa'nın hayratıdır.
            Afiyet olsun, sene 1252.”
            Tutsaklardan 'kurtuluş parası' alan bu köye, bundan dolayı Fidyekızık denildiği rivayeti   yaygındır.
            1880'li yıllarda Batı Trakya ve Kafkasya'dan göçmenler yerleştirilmiştir buraya.
            Kurtuluş Savaşı sırasında köy sık sık Yunan askerlerince basılmış, halkı Dışkaya köyüne sürülerek, evler yakılmıştır.
            1581 yılında 29 hane ve 7 bekar kimse yaşıyor köyde. 1907'de 109 hane.
            Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise 130 hane ve 779 nüfuslu.
            Kurtuluş Savaşı sırasında köyden birçok şehit verilmiştir. Halktan bazı kimseler de köy meydanındaki caminin yanında bulunana çınar ağacına asılmışlardır. Yunanlılara tutsak düşenlerden bir kısmı sonradan köylerine dönmüşlerdir.
            Kurtuluş Savşı'ndan sonra köye 5 hane göçmen yerleştirilmiştir.
            Daha önce merkez ilçenin Aksu bucağına bağlı iken, bugün Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir. Batı yönünden Kaplıkaya deresi akmaktadır.
            1895'te 109 hane olarak kayıtlara geçmiştir.
            1927'deki Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımında 389 kişilik nüfusa sahipti.
             
Değirmenlikızık:
            Çok eski bir yerleşim yeri olan Değirmenlikızık, en batıda ve Bursa'ya en yakın konumda bulunan 'Kızık' köyüdür. Bugün Bursa'nın mahallesidir. Ertuğrul Gazi (Mesken) semtine bitişik sayılır. Batıdaki arazisi Duaçınar semtine kadar uzanır. Yıldırım ilçesi sınınları içindedir.
            Köyün merkezi Uludağ'ın kuzey eteklerindeki Akçalar kanalı vadisinde bulunuyor. Bursa ovasına hakim bir yamaçta yer alıyor.
            Köy, Orhan Gazi'nin vakıf arazisine bitişik bir yerde bulunmaktadır. Osmanlı'nın ilk döneminde Orhan Bey tarafından Ece Beyoğlu Sinan Bey'in mülkü olarak gözükürken sonradan el değiştirmiştir.
            Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı İnegöl'lü İshak paşa vakıflarına tahsis edilmiş ve ondan da oğluna geçtiğinden  'İshak paşa Kızık'ı' diye anılmıştır. 1537 yılına ait bir kadı sicilinde adına rastlanır. 1824 tarihli bir başka tutanakta ise İğdir köyü ile birlikte İshak Paşa'nın vakıf arazisi olarak zikredilmektedir.
            Tarihi kaynaklanda yer alan bilgiye göre; Çelebi Sultan Mehmet'in oğlu olan Şehzade Mustafa Çelebi, Germiyanoğlu Beyi'nin teşvikiyle ağabeyi II. Murat'a karşı isyan edip Bursa'yı kuşattığı zaman otağını burada kurmuştu.
            1908 yıllığına göre köyde 55 hane yaşamaktaydı.
            1910'da buraya uğrayan Mehmet Ziya, Gürcü köyü olduğunu belirtir. Mösyö Huart adlı bir Batılı gezgin yazdığı seyahatnamede buranın halkının Gürcü değil, Dağlı Ekradı'ndan olduğuna vurgu yapar.
            Aslında bunların ikisinin görüşlerine de itibar etmemek gerekir. Değişik kayıtlar ve kaynaklardaki yazılanlardan edindiğimiz kanaat, buranın Kızık Boyu tarafından kurulan çok eski bir Türk köyü olduğu yönündedir. Belki de değişik dil konuşan birkaç hane de buraya yerleşmiştir! Bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.
            Birçok Yörük ve Türkmen köyünde olduğu gibi burada da 'dede' denilen yatır gömütü var.
            1581'de köyde 49 hane ve 7 bekar kişi yaşıyordu. 1907 ve 1908 yıllarında ise 55 hanedir.
            XIX.yy.'ın ortalarında Kaplıkaya deresi üzerinde 13 değirmen bulunuyordu. Çuha yapımında kullanılan bir değirmen daha vardı. Bugün Kocaçınar denilen yer, güzel bir mesire alanıdır.
            Günümüzde hızlı bir gecekondulaşma içinde olan köyün, eski özellikleri yitip gitmektedir. Geleneksel yapı çözülme sürecine girmiştir.
       BURSA'DA BUGÜN İÇİN ORTADAN KALKMIŞ OLAN KIZIK ADLI KÖYLER
            Bugün ortadan kalkmış olan Kızık köylerini; Osmanlı'nın vergi, vakıf ve kadı sicilleri gibi resmi belgelerinden öğreniyoruz. Tarihçi yazar Raif Kaplanoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu bu bağlamda önemli araştırmalar yapmışlardır. Prof. Dr. Mefail Hızlı'nın bu konudaki araştırmaları halen sürmektedir. Bazı halk söylencelerinde de bunlardan söz edilmektedir.
             
Bayındırkızık:
            Kızık boyu mensuplarınca kurulduğu kabul edilir. Adı güzel, bakımlı, mamur anlamına geliyor.
            Bursa merkez ilçesine bağlı çok eski bir köydür. Bugün yeri tam olarak belli değildir. Saitabat ve Derekızık arasındaki dik bir yamaçta yer aldığı sanılıyor! Yıllar önce Uludağ'dan gelen selle tahrip olan köy ortadan kalkmıştır.Bunun üzerine köy halkı başka yere taşınmış ve bir daha da aynı yerde yerleşme kurulmamıştır.
            1593 tarihli bir kadı sicilinde bu köyün adı geçiyor. Uludağ eteklerinde yer alan Bayındır (bakımlı ve güzel) bir köy olduğu biliniyor. Diğer köylerden ayırt etmek için köyün adına Bayındırkızık denmiştir.
            Dışkaya köyünden tarihe ve arkeolojiye meraklı Erol Demircan, Derekızık yakınlarındaki bir kaynak suyu dolum tesisi inşaatı sırasında bir hamam temelinin ve toprak künklerin ortaya çıktığını, Bayındırkızık köyünün kuruluş yerinin burası olduğunu söylemektedir. Ayrıca köyün selle ortadan kalkışı ile ilgili bir söylenceden bahsetmiştir.
             
Dallıkızık:
            Burası da Bursa'nın doğusunda yer alan 7 Kızık köyünden biridir. Dal Bey adında bir zat tarafından kurulduğu rivayet edilir. Sık ağaçlar arasında yer alan güzel bir köy olduğu sanılıyor! (Bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde ağaca 'dal' denilmektedir.) Ortadan kalktığı için yeri tam olarak belli değildir.
            Dışkaya köyünden Erol Demircan, Hamamlıkızık köyü üzerindeki (güneyinde) orman içinde, 1985 yılında bina temelleri gördüğünü, Dallıkızık köyünün kuruluş yerinin burası olduğunu söylüyor. Fidyekızık köyünden Ertuğrul Süner ise; bu köyün Fidyekızık ile Değirmenlikızık arasında yer aldığını ifade ediyor.
             
Kızık:
            1521 yılına ait tahrirat defterinde adı geçen bu köyün, çok eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılıyor! Sadece Kızık adıyla anılan tek köydür. Diğerlerinin adları birleşik isimlerden oluşmuştur.
            F. Sultan Mehmet'in sadrazamı İshak paşa; burayı Ece Bey oğlu Sinan Bey'den satın alıp, İnegöl'de yaptırdığı imaretine vakfetmiştir. Buna dayanarak sanırım buranın Değirmenlikızık olduğunu söylemek yanlış olmaz.
            Fenarizade adlı bir şahsın burada 3 göz değirmeni olduğu kayıtlara girmiştir. Bugün için bu adla anılan bir yerleşim yeri yoktur. Zaman içinde ortadan kalktığı ya da adının değiştiği anlaşılıyor! Bu köydeki değirmenlerin geliri Medine'ye yardım amacıyla vakfedilmiştir.
             
Bodurkızık:
             Diğerlerinden farklı olarak Bursa'nın batısında yer alıyordu. Bursa merkezine değil Kite kazasına bağlıydı. Kızık Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Bugün yerinde yoktur. Düşünceme göre; bu ad 'Küçük Kızık' anlamında söylenmiş olabilir! Uludağ yamaçlarındaki öbür Kızık köylerinden ya da Anadolu'nun başka bir yerinden ayrılarak gelen birkaç hanelik Kızıklı tarafından kurulmuş  olabileceğini  düşünmek, pek de yanlış olmasa gerek!
             
Ortakızık:
            Bugünkü Kızık köyleri arasında bu adı göremiyoruz! Bunun da eskiden Bursa'nın doğusunda yer alan Kızık köylerinden biri olduğu sanılıyor! Belki de bugün bildiğimiz Kızık köylerinden birinin eski adıdır.
            Değişik kaynaklarda Orhan Gazi'nin vakıf köyü olduğu yolunda bilgiler var. Bu nedenle, ortada olması nedeniyle yukarıda bahsettiğimiz Cumalıkızık adını akla getiriyor!
             
Camilikızık:
            Bursa kadı sicillerinde adına çok rastlanır. Bursa merkezine bağlı çok eski köylerden biridir. Cami adıyla anıldığından “Cumalıkızık “ adını çağrıştırıyor! Tam olarak orası olup olmadığı anlaşılamamıştır!
             
Kiremitçikızık:
            Eski bir yerleşim yeri olduğu kabul edilir. Ancak XIX.yy. kayıtlarında dahi adına rastlanmaz. Çeşitli nedenlerle ortadan kalkan 'Kızık' köylerinden biridir. Burada kiremit ve tuğla imalatı yapıldığı sanılıyor!
             
Kızıkşıhlar:
            Eskiden Bursa'nın doğusunda yer alan birçok Kızık köyünden biridir. 1521 yılına ait tahrirat defterlerinde adı geçer. Orhan Bey'in vakıf köyleri arasında gösterilir. O yılda sadece 2 hanenin yaşadığı bu yerin “Cumalıkızık” köyü olduğuğuyla ilgili bilgiler var.
             
Kızıkçeşme Mahallesi:
            Bursa'nın en eski mahallelerinden biridir. 1508'den sonraki kadı sicillerinde adı geçiyor.
            K. Kepecioğlu'nun tespitlerine göre; mahalle Yıldırım'daki Seyfettin Mahallesi yakınlarındadır. Emir Sultan, Zeyniler ve Çukurmescit arasında yer aldığı ifade ediliyor. Mahalledeki çeşmeyi Yıldırım Bayezit'in yaptırdığı belirtilir. Mahallenin adının da buradan (Kızıkçeşme) geldiğini yazar.Bu adın , suyun Kızık kaynağından getirilmesinden dolayı verilmiş olduğu sanılabilir! Ancak çeşmenin suyu Akçaoğlu kaynağından geliyormuş! Acaba mahallenin bulunduğu yerde daha önce bir Kızık yerleşimi mi (köy) vardı, diye düşünmeden edemiyor insan!. Ancak Kızıklar yolu üzerinde yer almış olmasından dolayı da bu ad verilmiş olabilir! XIX.yy.a ait belgelerde, mahallenin adının sıkça geçtiğini vurgulamak isteriz.
            Bursa'yla ilgili tarihi belgelerde bunlardan başka Baba Kızığı (Baba Sultan), Hatun Kızığı, Kızık-ı Şevket ve Şeyhkızık gibi yerleşim yeri adları yer almıştır.     
            Eylül-1999'da Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınlanan Bursa Defteri Dergisi'nin özel sayısında (1) yer alan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun bir yazısında (s.11-12); vergi gelirleri “Orhan Gazi Vakfı”na ayrılan köyler arasında Kızıkşıhlar ve Kızıkhamamı adlı yerleşmeler de yer almıştır. Yazar Kızıkşıhlar'ın Cumalıkızık, Kızıkhamamı'nın da Hamamlıkızık olduğunu vurgulamıştır.
            İşte bütün bu Kızık adlı köyler Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından bugüne dek Türk'ün aşılamayan kalesi olmuşlardır. Hüseyin Genç / Araştırmacı-Yazar

2 yorum:

 1. selamın aleyküm ben gaziantebin yavuzeli ilçesindenim bizde kızıklıyız yavuzelinin 40 ka yakın köyü var 20 tanesi kızık köyü adım ali yılmaz
  kızık beyimizde nafi çağlar
  iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 2. Sayın Ali Yılmaz kardeşim ; dediğin gibi Yavuzeli'nin 39-40 köyü var. Bunlardan Kızık olan köy şunlardır. Ballık, Kastel (Değirmitaş), Bakırca, Lolacık (Sarıbuğday)...Biliyorsun bu köyler
  Yavuzeli'nin batı bölümünde yer almaktadır. Bu bölgenin Kızık olduğuna dair ilk araştırma şahsıma aittir. Bu bilgi hazırlamış olduğum Kızık Boyu 1 kitabında da yer almıştır. Kitapta bu köylerin ortak adı olarak Aşağı Kızıklar ifadesini kullandım. Bursa'daki bu
  köylerin tamamını gezdim gördüm. Türkiye'deki diğer Kızık köylerinin de büyük çoğunluğunu ziyaret ettim. Bu çalışmaları Kızık
  Boyu 2 adılya kitaba dönüştüreceğim. İlginize sevindim...Ayrıca
  bana yakıştırdığın unvan için de teşekkür ederim...Saygılar..
  Nafi Çağlar Kızıkbeyi
  www.nafiztancaglar.com


İsim : Furkan

Mail : furkan_ozyon@hotmail.com

Konu : KIZIK

Mesaj : Selamun Aleyküm.Ben Kırıkkale-Aşşağımahmutlar(halkın deyişiyle aşağımahmatlı) doğumluyum ve kendi memleketimin tarihini araştırırken köyümüzün Kızıklara mensup MAHMATLI Türkmenleri tarafından kurulduğunu öğrendim.Birde büyüklerimin dediğine göre tapu sistemi gelmeden önce köyün sahibi babamın dedesininmiş.Bunu size bildirmek için bu mesajı yazıyorum.17 yaşındayım köyümüzde herhangi birisinin bu sayfadan haberi var mı bilmiyorum. Eğer sizinde müzadeniz olursa Aşağımahmatlıyı temsil etmek isterim.Saygılarımla.

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ
Batur Nafiz Tançağlar
 
Soyu :  
 
 10 Nisan 1965’te Gaziantep’in Karayusuflu köyünde doğdu.  
Oğuz Türkleri’nden Mahmatlı (Mihmadlu) oymak beyi
Kara Yusuf’un soyundan gelen Hacı Ömerli Oymağı’ndandır.
Büyük Hacı Ağa’nın torunu olan Kiya Memik Ağa’nın
oğludur. Dedesi Yemen? şehidi Hasan Ağa’dır.
 
Eğitim Durumu :
 
 Eylül 1972’de ; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu köyünde
başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde ve 5.sınıfı ise ;
Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil )
Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.
Haziran 1980'de ; İsmet Paşa Lisesi’nde orta okul bölümünü okudu.
Haziran 1984’te ; Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik Bölümünü ve Teknik Lisesi’nin Elektrik Teknisyenliği Bölümünü bitirdi.
24 Ocak 1989’da ; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
" Fizik Bölümü " nden mezun oldu.
16 Kasım 2009’da ; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
“Türk Dili ve Edebiyatı” bölümüne kayıt yaptırdı.
 
Mesleki Hayatı :
Devlet Kurumunda ;
 
1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990'da ; İzmir Narlıdere İstihkam Taburu
Yedek Subay Okulu'nda eğitimini tamamladı.
31 Temmuz 1990 - 31 Temmuz 1991'de ; Diyarbakır Lisesi'nde
( Birlik Lisesi ; Hüseyin Uluğ Lisesi ) Yedek Subay Fizik Öğretmeni
olarak askerliğini yaptı.
21 Kasım 1991 - 8 Temmuz 1996 ; Zonguldak-Çaycuma Saltukova Lisesi'ne
" Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı.
1995 - 1996’da ; Saltukova Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı yaptı.
10 Temmuz 1996 - 9 Eylül 1997 ; Zonguldak'tan Gaziantep Şahinbey
Eğitim Hizmetleri Merkezi / Eğitim araçları ve Donatım Merkez
(A.S.O.) Müdürlüğüne " Fen Bilimleri Öğretmeni " olarak
isteğe bağlı il dışı tayin oldu.
9 Eylül 1997 - 20 Şubat 2000 ; Gaziantep Şehitkamil Fitnat Nuri
Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde valilik görevlendirmesi ile çalıştı.
20 Şubat 2000’de ; Devletteki memuriyetinden istifa etti.
5 Aralık 2003 - 8 Eylül 2004 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'ne açıktan ataması yapıldı.
8 Eylül 2004 - 1 Kasım 2006 ; Açıkta kaldı ve dershanecilik yaptı.
1 Kasım 2006 - 27 Haziran 2007 ; İstanbul Bağcılar Mahmutbey Lisesi
(Açıktan atama )
27 Haziran 2007 - 7 Eylül 2009 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa
Dalgıç Ticeret Meslek Lisesi ( Yargı Kararı )
7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
 18 Temmuz 2013 - .................; İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu
 Lisesi ( İl içi tayin )

 
 
Özel Eğitim Kurumlarında Etkinlikleri :
 
  Gaziantep’te ;
1996-1997’de ; Gasem Dershanesi’nde,
1998-1999’da ; Açı Dershanesi’nde çalıştı.
1999-2000’de ; “Lider Dershanesi Kurucu-Ortaklığı” yaptı.
İstanbul’da ;
2004-2005’te ; Bahçelievler-Şirinevler’de
Çağ-Dem’i kurdu.
2005-2006’da ; Bakırköy Çağ-Dem’de çalıştı.
2006-2007’de ; Bağcılar-Güneşli Limitfen Dershanesi “Kurucu
Müdürlüğü” nü yaptı.
2009-2010’da ; Bağcılar Güneşli Kavram Dershanesi’nde
“ Fizik Öğretmenliği ” yaptı.
  
 
Mesleki Eğitim Etkinlikleri :
Mayıs 1990 ‘da; Diyarbakır'da ; Milli Eğitim Müdürlüğü “ Eğitim Araçlarını Kullanma"
Temmuz - Ağustos 1992’de ; Bolu'da ; Gazi Üni.Bolu Eğitim Fakültesi “ Eğitim Bilimleri ”
Temmuz - Ağustos 1993 ve Temmuz - Ağustos 1995’te ; Ankara ; Hacettepe Üniversitesi (Beytepe)'nde  “ Mesleki Geliştirme ”,
Mart - Nisan - Mayıs 2007’de ; İstanbul’da ; Kültür Üniversitesi ‘nde ; "Etkin Zümre Liderliği ”,
15-19 Ekim  2007’de ; İstanbul Küçükçekmece Mustafa Pars İlköğretim Okulu'nda;  “ Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanma ve Sunu Hazırlama”,
Nisan 2008’de ; İstanbul K.Çekmece Sefaköy'de ; Mustafa Eravutmuş İlköğretim Oklu'nda ; "Halkla İlişkiler”,
22-23 Mart 2008'de ; İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ; "Eğitim Psikolojisi Sempozyumu "

Mart - Nisan - Mayıs 2008’de ; İstanbul Kültür Üniv.“ Uzman Eğitim Yöneticiliği ” 
Haziran- Temmuz 2008’de ; “ Eğitim Mühendisliği ”,
16-19 Mart 2010'da ; Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde ; " Proğram Tanıtımı " ,
Nisan –Mayıs-Haziran 2011’de ;  İstanbul Bağcılar’da Söz Söyleme Sanatı”
30 Ocak 2012 - 2 Şubat 2012'de ; Antalya'da ; Kemer Kiriş'te ; Milli Eğitim Bakanlığı / Eğitek'in düzenlediği " Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PİSA) Toplantısı (Semineri) "
30 Nisan 2012 - 18 Mayıs 2012'de ; İstanbul Bağcılar A.Nermin Bilimli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde; " Veb Tabanlı İçerik Geliştirme ",  
12 - 16 Ağustos 2013 'te ; Erzurum Ilıca'da ;   “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”,
11 - 29 Kasım 2013’teBağcılar’da; “Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu”
23 - 27 Haziran 2014 'te ; Erzurum Ilıca'da;  "Öğretme, Öğrenme, Kuram ve Yaklaşımları",
12-16 Ocak 2015’te ; İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi'nde ;  " Fatih Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı",
6 - 10 Nisan 2015’de ; Erzurum'da Ilıca’da ;  "Yenilenen Orta Öğretim Müfredat Proğramı "
25-26 Haziran 2015’de; İstanbul Bağcılar’da ; "İşyeri Güvenliği"
18-22 Temmuz 2016'da ; Mersin'de ;Fatih Projesi Destekli Fizik Eğitici Eğitimi kurslarına katıldı.
2-5 Eylül 2016'da ; Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde ; "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ' Eğitimini aldı.
 27 Şubat -3 Mart 2017'de ; Rize Çayeli'nde "Sınıf Yönetimi" kurslarına katıldı.
 
 
 
Basım-Yayın Etkinlikleri :
 
  Diyarbakır’da ;
1984-1987’de ; çeşitli yerel gazetelerde şiirleri yayımlandı.
1987’de ; altı tane şiiri “Genç Şairler Kitabı ” nda
yayımlanmaya değer görüldü.
Gaziantep’te ;
1996-2002'de ; çeşitli yerel gazete ve dergilerde, şiirleri ve yazıları çıktı,
radyo ve televizyonlarda yayınlandı.
Kasım 2001’de ; “Kırçiçek’im” adlı ilk şiir
kitabını çıkardı.
2002’de ; Şair Ahmet Ayaz’ın hazırladığı
Gaziantep’te Kültür-Sanat Edebiyatta İz Bırakanlar ” adlı
kitapta yer aldı.
2002’de ; Şair Mehmet Nacar’ ın, Kilim Fm.de
hazırlayıp sunduğu “ Bu Şehrin Yalnızları ” na konuk oldu.
Lise ve yüksekokulda gösterim ve halk oyunları etkinliklerine katıldı.
1997-1999’da ; yerel televizyonlarda-kamu hizmeti amaçlı,
haftalık , ÖSS hazırlık-canlı yayın Fizik dersleri verdi. Çeşitli
amaçlarla “ Eğitim Programları ” hazırladı ve sundu.
1996-2003 arasında ;
Gaziantep-Kahramanmaraş-Adıyaman arasındaki
yaklaşık 150 köy,mezra ve obayı gezerek alan araştırması yaptı ve
Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ” adıyla
4 Temmuz 2005’te ; kitaplaştırdı. Bu kitap,
5 Ağustos 2005’te ; Yeniçağ Gazetesi’nde haber oldu
ve Ekim 2005 TÜYAP kitap fuarı ekinde yer aldı.
27 Aralık 2005 tarihli Tercüman Gazetesi’nde, Necdet Sevinç’in
köşe yazısına konu oldu.
İstanbul’da;
2005-2006’da ; İstanbul Gazetesi’nde Türkçe’mi
Kimler Apardı ” adlı makaleler yazdı.
6 Eylül 2006’da ; Köşe yazarı Neddim Odabaş ile
Eğitimin Eşik Yeri Dershane ” adlı söyleşisi,
Milli Gazete'de yayımlandı.
27 Kasım 2007’de ; Bakırköy Erguvan’da
Sivri Kalemler 3.Şiir Şöleni ” ne,
17 Mayıs 2008’de ; Şair Dursun Elmas’ın
öncülüğünde, Sultan Ahmet Türkistan Aşevi’nde gerçekleştirilen
Türk-İslamcı Şairler 4. Buluşması ” na katıldı.
30 Mayıs 2009’da ; Tekirdağ Kumbağ’da,
12-13 Aralık 2009’da ; İzmir Yeni Foça’da
yapılan “ şairler toplantısı ” na davet edildi.
 

Dernek-Vakıf-Sendika Etkinlikleri :
 
  Gaziantep'te ;
Gaziantep 100.Yıl Atatürk Kültür Merkezi
kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı ve “ Denetleme
Kurul Başkanlığı ” görevini yürüttü. (lise 1’de)
 9 Eylül 1998’de ; “ Kızıklar Kültür-Eğitim ve
Dayanışma Derneği ”ni kurdu ve “ Kurucu Genel Başkanı ” oldu.
2000’de ; dernek bünyesinde “ Kızıklar Eğitim-Sağlık A.Ş.” ni ve
“ Dünya-Kızıklar Eğitim-Sağlık Sanayi Ticaret Limitet Şirketi ” ni,
bu şirketlere bağlı “ Dünya Tıp Merkezi”ni kurdu ve
Yönetim Kurulu Başkanı ” oldu.
2002’de ; dernek adına “ İmtiyaz Sahibi ”
olarak “ Kızıklar ” dergisini çıkardı.
 2000’de ; “ Türkmenler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ”
görevini aldı.
2004 ve 2006 seçimlerinde ; “ Türkmenler Derneği
Genel Başkan Vekilliği ” ne getirildi.
2002’de ; Musabeğliler Derneği,
2005’te ; Yörük-Türkmen Derneği,
2006’da ; Sof-Ceritler Derneği kuruluş çalışmalarına katıldı.
2006’da ; Gaziantep Kültür-Sanat
Edebiyat Derneği “ Kurucu Üyeleri ” arasında yer aldı.
Aralık 2007’de ve 2009’da ; “Gaziantep-Kuvva-i Milliye Derneği
Yönetim Kurulu” na seçildi.
2002-2003’te ; Gaziantep’te bir süre çalışmalarda bulunan
GAMMBİR (Gaziantep Milli Mücadele Birliği)’in kurucuları
ve öncüleri arasında yer aldı.
Mayıs 2002’de ; “ Gaziantep Oğuz Boyları Birliği (Federasyonu) ”
çalışmalarını başlattı ve Eylül 2005’te kuruluşunu gerçekleştirdi.
          8-9 Ocak 2005’te ; “birliği” temsilen , Ankara’da “Üst Birlik
(Konfedarasyon)” çalışmalarına (1. Kurultaya) ve
3-4 Mayıs 2008’de ; 2. Kurultaya katıldı.
Nisan 2005’te ; Gaziantep adına
“1.Ankara Türkiye’m Topluluğu” toplantısına katıldı.
08.08.2008’de ;
“ Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma
ve Araştırma Derneği ” ni kurdu.
Araştırmac-Yazar Muharrem Kılıç
ile birlikte, “ Mahmatlı Oymakları ” ile ilgili kitap hazırlıkları ve
“ Karataş Oğuz Boyları Derneği ” kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul'da ;
2005'te ; " Gaziantepliler Derneği "
2006'da ; “ Anadolu Türkmenler Derneği ”
2007’de ; “ Sivri Kalemler Derneği ” ne üye oldu.
2008’de ; “ Küçükçekmece-Zehra Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi Mezunları Derneği Kurucu
Yönetim Kurulu Üyeleri ” arasında yer aldı.
2005-2006 yıllarında ;
AVRASYA-BİR (Avrasya Birliği Vakfı) ve
2007-2008 yıllarında ;
TDAV (Türk Dünyası Araştırma Vakfı)’ın haftalık eğitimine
ikişer yıl düzenli olarak katıldı.
7-8 Ağustos 2010'da ; Malatya Arguvan'da yapılan
" Atmalı Oymağı 1.Kurultayı " na, araştırmacı-yazar ve
Gaziantep Mahmatlı Dernek Başkanı olarak,
26 Şubat 2011'de ; İstanbul Sarıyer'de yapılan,
" Yörük-Türkmenler 3.Kurultayı " na araştırmacı-yazar ve şair
olarak katıldı.
02.12.2012'de ; Antalya 11 Kasım Kültür Derneği'ne üye oldu.
6 Şubat 2014'te ; Gaziantep Kızık ve Pekmezci Köyleri Derneği
kurucuları arasında yer aldı.
13 Haziran 2014'te ; Saltukova Lisesi ve Ortaokulul Mezunları
Derneğinin Kurucuları arsında yer aldı ve Kurucu Başkanı oldu.
 
Kurultay Çalışmaları ;
 
16 Ağustos 2009'da ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda Türkiye geneli
" Mahmatlı Oymakları 1.Kurultayı " nı,
19 Kasım 2010'da ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 2.Kurultayı " nı,
30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
Mahmat Belediye Başkanı Faruk CEYHAN ile birlikte,
" Mahmatlı Oymakları 3.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 4.Kurultayı " nı,
24 Nisan 2011 Pazar günü ;
Tarihi Bursa Kızık Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Ertuğrul Sünel ve yönetim kurulu ile birlikte,
Ankara'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgedeki
Kızıklar'ın " 1.Bölgesel Toplantısı " na öncülük etti.
 30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
" Kızık Boyu 1.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Kızık Boyu 2.Kurultayı " nı ;
27-28 Ekim 2012'de Gaziantep'te ;
" Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı " nı,
( Mahmatlı Oymakları 5.kurultayı ,
Oğuz Kızık Boyu 3.Kurultayı,
Yörük-Türkmen Dernekleri 1. Kurultayı )
gerçekleştirdi.
 
 
Türk-Eğitim Sendikası’nda ;
 
 1994’te Zonguldak'ta ;
Çaycuma “ Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri ”
arasında yer aldı.
1995 ve 1996’da ; Yönetimlerde, “ Başkan Yardımcısı " ve
" Saltukova Temsilcisi ” olarak görevler aldı.
1997 ve 1998’de ; Gaziantep’te ;
Yönetim Kurulunda “ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ” ve
“ Şehitkamil İlçe Temsilcisi ” olarak görev yaptı.
2004’te İstanbul'da ;
5 Nolu şube üyesi oldu ve Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç
Ticaret Meslek Lisesi “ Okul Temsilcisi ” ve
2009 'da ; Bağcılar Gazi Lisesi okul temsilcisi seçildi.
  
Siyasi-Fikir Etkinlikleri :
 
  Diyarbakır'da ; 1987-1988’de ;
Dicle Üniversitesi’nde ” Öğrenci Temsilcisi ” seçildi.  
Zonguldak Çaycuma’da ; 1995-1996’da ;
İsmail Akçaoğlu ile kurduğu
“ Saltukova Ülkü Ocağı Kurucu 2.Başkanlığı ” na getirildi.
Gaziantep'te ;
1996-1997’de ; " Şehitkamil İlçesi Ülkü Ocakları Başkanlığı”,
1998’de ; " Gaziantep Ülkü Ocakları İl Eğitim Masası Sorumluluğu ”,
2002’de ; MHP Gaziantep’ten “ millet vekili aday adayı ” oldu.
2002 ve 2003’te ; “ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Yönetim
Kurulu Üyeliği ” ve
2003’te ; “ MHP Gaziantep İl Başkanlığı ” görevlerinde bulundu.
Öğretmenliğe tekrar başladığı için bu görevinden istifa etti.
 
Diğer Etkinlikleri ;
 
Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de ; İstanbul'da ;
Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Merkez Müdürlüğü'nün
 İSMEK Bahçelievler-Barbaros'ta yaptığı " Söz Söyleme Sanatı " ,
27 Haziran -3 Temmuz 2011'de ;
 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bahçelievler Mümtaz
Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı  
" 1.Aşama İzcilik Liderliği ( Oymak / Ocak Liderliği ) "
kursuna katıldı.
2011-2012 Eğitim Öğretim yılında,
Halk Oyunlarım şiiri,
4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yayımlandı...
İstanbul'da ;
Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde ;
9 Nisan 2013 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında
Osmanlıca Okuma "
30 Eylül 2013 - 2 Aralık 2013'te " Osmanlıca Yazma "
 11 Kasım 2013 - 29 Kasım 2013 tarihleri arasında ;
Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'nde
" Motorlu Taşıtlar Sürücü Eğitmenliği " Kurslarına katıldı.

  
Yayımlanan Eserleri :
 
  Kırçiçek’im ” Şiirler 1, “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ”,
Kızıklar ” dergisi. 19 Mayıs 2009’da “ Bozkurt Duruşu ” Şiirler 2,
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep Destanı ) Şiirler 3,
 
Devam Eden Kitap Çalışmaları :
 
  Kızık Boyu 2 (Türkiye Kızıkları), Kızık Boyu 3 (Dünya
Kızıkları), Karacadağ Türkmenleri, Gaziantep’te Oğuz Boyları,
Karataş’ta Oğuz Boyları (Aşiret, Cemaat, Oymak ve Obalar),
Gızzık Hakiyeleri, Benim Hayatım Hikaye, Karadağlı Deli Memed
(Roman), Türkçe’mi Kimler Apardı (Makaleler), Bize Antepli
Derler (Şiirler), Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep
Destanı) (Şiirler),Teğet Sevdalar (Şiirler ), Apardılar Türkçe’mi
(Şiirler ), Bağışlama Atam (Şiirler)
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 2 (“Kahraman” Maraş Destanı),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 3 (“Şanlı” Urfa Destanı ),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 4 (“Ana” dolu Destanı),
Antep Fıstığı ...
 
Bestelenen Şiirleri ;
 
29 Mart 2011'de " Bize Antepli Derler ",
30 Mart 2011'de " Türkmen Destanı - Türkmen'em Men ",
10 Nisan 2011'de " Şerife'nin Türküsü ",
10 Nisan 2011'de " Garadağ Gözeli ",
20 Nisan 2011'de " Aybastı " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize Maraşlı Derler " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize de Urfali Derler ",
29 Mayıs 2011'de " Topal Osman Ağa Destanı " ,
20 Haziran 2011'de " Boyno Oğlu Memik Ağa "
9 Eylül 2011'de " Kızık Destanı " şiirleri,
Ozan Yetkin KARKAYA tarafından bestelenmiştir.
 
Bestelenecek Şiirleri ;
 
Gazi Solak Ağa, Şehit Hasan Ağa, Bozdağ Gözeli,
Çamardı'nda Bir Gözel , Mahmatlı Destanı...
 
 
 
Gaziantep Karataş Bölgesi’nde
İmza Attığı İlkler…
 
 
1. İlk boy derneğini (Kızıklar Derneği) kurdu.
2. İlk Oymak (Mahmatlı Oymağı) derneğini kurdu.
3. İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.
4. İlk şiir kitabını çıkarttı.(Başka yok.)
5. İki şiir kitabı olan ilk ve tek şair. (2001 yılı)
6. İlk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 ) çıkarttı.
7. İlk Halk Oyunları çalışması yaptı.(1981-1982)
8. İlk dershane kurdu.( Hala dershane kuran yok.)
9. Şiiri bestelenen ilk ve tek şairi.(2010-2011 yıllları )
10. İlk “ocak başkanı” olan kişi.( Başka olmadı…)
11. Bir parti il başkanı olan ilk şahıs.( Hala başka yok.)
12. Televizyon programı veya sunuculuğu yapan ilk ve tek.
13. Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…
14. Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı)
15. Açık Lise çalışması (1996-2000 yılları arası )
 
 
 
Gaziantep'te İmza Attığı İlkler…
 
 
 1. İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.
2 Televizyon'da Eğitim programı ve sunuculuğu yapan ilk ve tek.
3. Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…
4. Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı). ( Başka yok.)
5. Dernekçi olarak ilk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 ) çıkarttı.
( Başka yok.)
6. Dernekçilikte şirketleşme olayını ilk gerçekleştirdi. (Başka yok.)
7. Eğitim ve sağlıkta Anonim Şirket ( A.Ş.) kurdu..
 8.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.
 
 
 
Türkiye'de İmza Attığı İlkler…
 
 
1. Mahmatlı Oymakları Alan Araştırması.
2. Mahmatlı Oymakları Kurultayları.
3. Kızık Boyu Alan Araştırması.
4. Kızık Boyu Kurultayları.
5. Kızık Boyu kitabı.
6.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret235834
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444
Hava Durumu
Saat
KIZIKLAR

KIZIKLAR

Bir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.
Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.
Yıllardır bu işe baş koymuşuz,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Senelerce bir köşeye atılmışız.
Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.
İçimizden bazıları var ki satılmışız,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Bilmediler bizim kaygılarımızı,
Sömürdüler saf duygularımızı.
Boşa saldılar hep, saygılarımızı,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ey sömürgeci sen suçlusun !..
Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.
İçimizde, uzantılı, uçlusun,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Üstünüz başınız olsa da yırtık,
Kim kimin üstünü örtük?..
Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,
Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…

Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.
Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.
Boyumu
çözümlemeye kafiyim,
Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…

www.nafiztancaglar.com
 

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ